Ništa ne izaziva veću zabrinutost nego kad ne ide sve kako treba u intimnom životu, bilo da je reč o nesposobnosti da se obavi sam čin zbog impotencije kod muškaraca, iii da se tom prilikom doživi ili izazove zadovoljstvo.

Pošto ljudski reproduktivni sistem i užitak u samom sesualnom činu zavise od čitavog niza fizičkih i psihičkih činilaca, te probleme nije uvek lako razrešiti. Saznanje kako taj sistem funkcioniše i prepoznavanje simptoma koji ukazuju na izvesne seksualne disfunkcije koje izazivaju impotenciju i koje se uglavnom mogu uspešno lečiti -otklanja nepotrebne strahove.

Jedan od najvećih problema o kojima muškarci danas otvoreno govore pred lekarima je impotencija -nemogućnost izazivanja i odražavanja erekcije koja dovodi do vrhunca užitka i uspešnog začeća.
Impotenciju, medutim, ne treba mešati sa muškom neplodnošću. Čovek koji nije u stanju da postigne erekciju može biti potpuno normalan i sposoban da ima decu.

Sem ako nije u pitanju povreda ili iznenadna bolest, impotencija kod muškaraca se postepeno razvija. Posle dugog i zadovoljavajućeg seksualnog života opažate da vaša “srčanost” opada.

U početku nema panike. Najzad, niko nije savršen. Nemogućnost da se “svrši”, s vremena na vreme je, uostalom, uobičajena stvar, zar ne? Povremene neuspehe pripisujete stoga umoru, preteranom alkoholu, depresiji ili napetosti u poslu. Ubedjeni ste da će bolje ići “sledećeg puta”. Ali kada se i “sledeći put” izjalovi, još se zavaravate. U jednom trenutku. najzad, počinjete da se brinete i što se stvar više pogoršava, konačno shvatate da nešto zaista nije u redu.

Da vidimo o čemu se konkretno radi u vašem slučaju. Da biste razumeli zašto ste postali impotentni, najpre morate poznavati sve komplikovane signale u raznim delovima tela koji omogućavaju erekciju. Mozak ima ključnu ulogu, jer iz njega potiče seksualna želja – bilo prema realnom partneru, bilo seksualna fantazija izazvana odgovarajućim štivom, porno filmovima, ili vašim najskrovitijim mislima. Da biste doživeli erekciju treba i sami nešto da preduzmete (nasuprot jutarnjoj varijanti kada erekcija odmah nastupa zbog pune bešike), potreban vam je erotski stimulans koji će i vaš mozak upravo protumačiti. Kad jednom nešto prihvatite kao izvor erotksog zadovoljstva stvari se dalje odvijaju lančano. Onaj ko je ozbiljno deprimiran i potišten slabije će reagovati na takav stimulans nego mladić u doba pune zrelosti. Medjutim, sposobnost mozga da odredeni stimulans interpretira kao erotski je nešto više od stanja duha. Moraju biti ispunjeni izvesni hormonski uslovi. Na primer, žena u dvadeset petoj neće reagovati isto kao muškarac njenih godina na prizor žene koja izazovno zadiže suknju da namesti čarape se sunča u oskudnom bikiniju. Da bi muškarac bio seksualno stimulisan, potrebno je da u njegovom organizmu postoji dovoljna količina testosterona, muškog hormona. Ako mu odstranite testise koji stvaraju taj hormon (kao što se često čini kod poodmaklog raka prostate) ili mu date velike količine ženskog hormona, ništa ga neće seksualno uzbudjivati.

Hormonska neravnoteža je uzrok impotencije kod mnogih alkoholičara. Muškarci proizvode muške i ženske hormone; baš kao i žene. Razlika je samo u torne što muškarci stvaraju mnogo veće količine testosterona a samo malo estrogena, ženskog hormona, dok žene stvaraju daleko više estrogena nego testosterona. Jetra održava te normalne proporcije medu njima. Kad muškarci duže vremena neumereno piju, oštećuje se jetra, zbog toksičnog dejstva alkohola, tako da se njene funcije redukuju. Ona onda nije više u stanju da kontroliše nivo estrogena u krvi. Ženski hormoni se sve više akumuliraju, ponekad čak neutralizujući dejstvo testosterona. Takvi muškarci gube svoje polne karakteristike: ne moraju se dva puta dnevno brijati, već svaki drugi dan, pa i treći: testisi se opuštaju a grudi im se uvećavaju; interesovanje za seks se smanjuje kao i sposobnost erekcije. Ali, alkoholizam i oštećenje jetre nisu jedini mehanizmi kojima se smanjuje nivo testosterona.

Hipofiza, žlezda u mozgu, stvara hormon koji stimuliše testise da luče testosteron. Kada je ta žlezda slabo razvijena, kao što je slučaj kod nekih adolescenata, ili oboli, recimo zbog tumora, ona ne luči dovoljno hormona za stimulaciju, tako da muškarac postaje impotentan. S druge strane, hipofiza može biti u redu, a testisi bolesni, i nikakvo pojačano lučenje hipofize neće ih naterati da stvore potrebni hormon u količini dovoljno za erekciju. Ali, predpostavimo da je mozak u redu, fizički bar, svi hormoni se luče kako treba i vi ste seksualno stimulisani. Hoće li to garantovati erekciju? Ne mora da znači, pošto poruke iz moza moraju da stignu do penisa, a to pretpostavlja neoštećenu nervnu putanju. Svaki poremećaj koji pogadja te nerve -povreda kičmene moždine, alkoholizam, dugotrajni dijabetes, još ako se ne leče -može da prekine taj signal iz mozga ka penisu. To je najgora moguća varijanta, jer, za razliku od alkoholičara koji ima previše estrogena i nije zainteresovan za seks, u ovom slučaju muškarac oseća uzbudenje ali se komanda za dizanje penisa ne izvršava. Podjimo korak dalje. Pretpostavimo da je neurološki sistem neoštećen i da prigodna poruka stiže do penisa, ali još nema erekcije.
Zašto?
Postoji još jedan, poslednji uslov, koji treba ispuniti -koji se tiče krvi. Mek penis postaje čvrst samo kada se napuni krvlju. To znači, pored ostalog, da arterije moraju biti zdrave, neoštećene. Tako da, i kad sve što smo već naveli funkcioniše (želja u mozgu, normalna hipofiza, lučenje testisa, neoštećeni nervi) ako se arterije koje snabdevaju penis kojim slučajem začepe zbog arteriaskleroze, sve je uzalud.

Evo dakle, pet osnovnih komponenti za erekciju:
1. Odgovarajuće emotivno stanje.
2. Zdrav mozak, uključujuči normalno funkcionisanje hipofize.
3. Testisi koji stvaraju potrebne količine testosterona.
4. Neoštečena nervna vlakna. 5. Neadekvatno snabdevanje penisa krvlju. Bez obzira na veliki broj fizičkth uzroka impotencije, danas je bez sumnje najveći broj slučajeva izazvan komponentom pod brojem jedan -(ne) odgovarajućim emotivnim stanjem. Pod tim okolnostima, mozak je, a ne penis, najvažniji seksualni organ. Psihigena impotencija se najčešće pripisuje dosadi,umoru, depresiji: anksioznosti, osećanju tuposti, strahu, nekim dubljim emocionalnim problemima.
IMPOTENCIJA UZROCI         Hrana i biljni čajevi za potenciju

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *