Hormoni su specifične hemijske supstance koje kruže u krvi i prenose informacije od ćelije do ćelije, utičući na metabolizam i obezbeđujući pravilan rad organa

Laboratorijska analiza nivoa hormona u krvi važan je pokazatelj zdravstvenog stanja organizma. Nedostatak hormona dovodi do poremećaja u organizmu, ali uz odgovarajuću terapiju, moguće je držati stvari pod kontrolom.

Hormonski status reproduktivnih žlezda

Na reproduktivni sistem najviše utiču hormoni gonadotropnih žlezda (progesteron, estradiol, testosteron, Beta HCG), kao i hormoni hipofize (FSH, LH i prolaktin).
– Estradiol je glavni ženski seksualni hormon i određuje sekundarne polne karakteristike, dok testosteron ima istu tu funkciju kod muškaraca. Žene, takođe, imaju manji nivo testosterona, kao i muškarci estradiola.
– Progesteron nastaje u žutom telu, na mestu prsnutog folikula iz kojeg se oslobađa jajna ćelija i ima ulogu da pripremi sluzokožu materice za prihvatanje embriona posle oplodnje, da stvori uslove za njegovu implantaciju i obezbedi nesmetani razvoj. U tom smislu, najznačajnija je njegova vrednost u drugoj fazi ciklusa, jer u periodu ovulacije ima najvišu vrednost.
– Beta HCG zovu još i hormon trudnoće. Luče ga žuto telo i placenta i siguran je pokazatelj trudnoće već desetak dana nakon začeća. Njegova vrednost raste kako trudnoća odmiče, pa je odličan pokazatelj svih dešavanja u uterusu.
– Prolaktin, hormon stresa, ima najveću vrednost u trudnoći, a uloga mu je da pripremi mlečne žlezde za laktaciju.
– FSH deluje na jajnike, stimuliše stvaranje folikula i dovodi do sazrevanja jajne ćelije, dok LH utiče na stvaranje žutog tela. Kada se ispituje sterilitet radi se, pored analize estradiola ili testosterona, i analiza ovih hormona. Visok FSH se javlja i kod žena u menopauzi. Kod žena je veoma važno u kom delu ciklusa rade analize ovih hormona (izuzev testosterona, Beta HCG i prolaktina).

Nezavisni hormon hipofize

Hormon rasta ima ulogu u metabolizmu glukoze i obavezno se proverava u slučaju patuljastog rasta ili gigantizma.

Hormoni pankreasa

Insulin, kao glavni hormon pankreasa, ima ulogu u regulaciji nivoa glukoze, a njegova vrednost se proverava ako se sumnja na dijabetes. Kod obolelih od šećerne bolesti koncentracija glukoze u krvi je visoka, a nizak je insulin koji pomaže njeno ubacivanje u ćelije i iskoristljivost. U slučaju sumnje na dijabetes i nedostatak insulina, obavezno se radi C-peptid.

Hormoni nadbubrežne žlezde

To su aldosteron, koji kontroliše metabolizam minerala i čuva natrijum na račun kalijuma, ali koji se ređe proverava jer je patologija retka, i kortizol – hormon stresa.

Hormoni paratiroidne žlezde

PTH luči ova mala žlezda smeštena iza štitaste i ima ulogu u regulisanju metabolizma. Kontroliše se kada se sumnja na bolesti paratiroide, koje su inače veoma retke.
Referentna vrednost:
• PTH je 10-69 pg/ml

Hormonski status štitaste žlezde

U razvijenim zemljama, provera hormonskog statusa štitaste žlezde ubraja se u redovne kontrole i obavlja se svake druge godine. Redovna provera statusa ovih hormona naročito je važna za žene jer su sklonije oboljenjima štitaste žlezde nego muškarci.
Referentne vrednosti:
• TSH : 0,27-4,2 ?IU/L
•T3 : 1,3-3,1 umol/L
•T4 : 66-181 umol/L
• FT3 : 3,1 -6,8 pmol/L
• FT4 : 12-22 pmol/L

Referentne vrednosti:
Testosteron
muškarci 9,9 – 27,8 nmol/L
žene 0,22 – 2,9 nmol/L

Beta HCG
manje od 5,3 IU/ml (bez trudnoće)

Progesteron: folikularna faza 0,6 – 4,7 nmol/L
lutenizirajuća faza 5,3 – 8,6 nmol/L
menopauza 0,3 – 2,5 nmol/L
muškarci 0,7 – 4,3 nmol/L

Estradiol
folikularna faza 46 – 607 pmol/L
ovularna faza 315 – 1828 pmol/L
lutenizirajuća faza 161 – 774 pmol/L
menopauza 18,4 – 201 pmol/L
muškarci 28- 156 pmol/L

FSH
folikularna faza 3,5 – 12 mlU/ml
ovularna faza 4,7 – 21,5 mlU/ml
lutenizirajuća faza 1,7 – 17,7 mlU/ml
menopauza 25,8 – 134,8 mlU/ml

LH
folikularna faza 2,4 – 12,6 mlU/ml
ovularna faza 14,0 – 95,6 mlU/ml
lutenizirajuća faza 1,0 – 11,4 mlU/ml
menopauza 7,7 – 58,5 mlU/ml
muškarci 1,7 – 8,6 mlU/ml

Prolaktin
ujutru žene 102-496mIU/L
ujutru muškarci 86 – 324 mlU/L