ginekomastijaGrudi su moćni aduti žena, a muškarcima, kada porastu više od očekivanog – problem, poznatiji kao ginekomastija. Ne samo estetski nego i zdravstveni, jer su neka istraživanja pokazala da muškarci sa ginekomastijom imaju povećan rizik od nastanka karcinoma dojke.

Ginekomastija je poremećaj koji nastaje zbog povećanja žlezdanog tkiva dojki muškaraca. Uvećanje je tvrdo i obično veće od četiri centimetra u prečniku.
Na rast dojke utiče estro gen.Normalan odnos testosteron-estrogen muškarcima je 300:1, a pacijentima sa ginekomastijom taj odnos je poremećen.

Fiziološka ginekomastija

Ginekomastija može da bude normalna, odnosno fiziološka ili posledica nekog patološkog stanja (patološka). Prva može da se javi u nekom periodu života, i tada su obično uvećane obe dojke. Na primer, novofodenačka ginekomastija nastaje u toku prva tri meseca nakon rođenja zbog prelaska estrogena majke kroz placentu do ploda. Povećanje se najčešće smanjuje posle nekoliko ne delja, retko traje duže. Adolescentna ginekomastija nastaje zbog povećanog odnosa estrogen – testosteron, a najčešće se javlja oko 14. godine.

Većina dečaka samo privremeno imaju povećane dojke, retko duže od 20. godine. Ovo povećanje je često asimetrično, a ponekad je povećana samo jedna dojka. Mogu da budu osetljive na dodir.

Staračka ginekomastija pogađa više od 40 odsto zdravih, starijih muškaraca i smatra se da je to normalna pojava. Nastaje zbog povećane količine masnog tkiva u dojkama, uzrokovanog intenzivnijom aktivnošću supstance koja utiče na pretvaranje testosterona u estrogen. Dodatni uzrok može biti poremećaj funkcije jetre i lekovi.

Patološka ginekomastija

Patološka ginekomastija nastaje kao posledica stanja koje uzrokuje nedostatak muškog polnog hormona testosterona, povećano stvaranje ženskog polnog hormona estrogena ili kao posledica uzimanja pojedinih lekova. Na smanjenu produkciju i delovanje testosterona mogu da utiču bolesti poput nerazvijenih testisa,virusnih upala ili povreda testisa. Takođe i pacijenti koji boluju od Klinefelterovog sindroma, koji imaju jedan X hromozom viška, imaju izraženu ginekomastiju u pubertetu. Različite neurološke i granulomatozne bolesti, tumor hipofize ali i nasledni poremećaj kod koga su tkiva neosedjiva na testosteron mogu da prouzrokuju ginekomastiju.

Sa druge strane povećanu produkciju estrogena mogu da izazovu: tumori testisa, karcinom bronha i drugi tumori koji produkuju hCG,urođeno uvećanje ili tumori nadbubrežne žlezde. Javlja se i operisanim zbog hermafroditizma (dvostruka polna obeležja),onima koji imaju pojačan rad štitaste žlezde (hipertireoza), bolesti jetre, bubrega ili su pothranjeni.

Lekovi za ginekomastiju

I lekovi mogu da uzrokuju ginekomastiju. Neki lekovi deluju direktno kao estrogeni ili povećavaju njegovo delovanje, npr. muškaracima koji uzimaju dietilstilbestrol za lečenje karcinoma prostate. Korišćenje zmetičkih preparata, krema za kožu koje sadrže estrogen ili mleka i mesa životinja koje su tretirane estrogenima takođe može da izazove ovaj poremećaj. Marihuana i heroin takođe mogu da budu uzročnici nastanka ginekomastije.

Muškarci koji imaju ovaj problem treba da se jave endokrinologu a dijagnoza se postavlja nakon razgovora i pregleda bolesnika, uzimanja anamneze o korišćenim lekovima, merenja i pregleda testisa, procene funkcije jetre, ultrazvučnog pregleda dojki, kao i određivanjem nivoa hormona u krvi.

Lečenje ginekomastije

Ginekomastije se leči uklanjanjem osnovnog uzroka ukoliko je poznat. Fiziološke ginekomastije obično prolaze spontano i zahtevaju samo praćenje. Patološke, koje su posledica uzimanja lekova prolaze po prestanku uzimanja leka. Pacijentima koji imaju bolne ginekomastije, i koje ne mogu da se leče drugačije, može da pomogne uzimanje preparata antiestrogena.

Kada ne može da se utiče na uzrok ginekomsatije, može da se preporuči hirurška intervencija. Ona je naročito poželjna ako ginekomastija muškarcu predstavlja estetski ili psihološki problem, ako dojka neprestano raste ili ukoliko se sumnja na maligni tumor u dojci.
Osim ginekomastije može da se javi i lipomastija koja nastaje zbog uvećanja masnog tkiva dojki. O kojoj je promeni reč najbolje može da se utvrdi ultrazvučnim pregledom i mamografijom.

Nema podataka o tome koliko je problem ginekomastije zastupljen kod nas. U svetu se značajan broj muškaraca suočava sa uvećanim grudima. U procentima to u svetu izgleda ovako:

– adolescentna od 30-60 odsto, posle puberteta do 25 odsto
– staračka 24-65 odsto
– uzrokovana lekovima 10- 25 odsto
– nepoznatog porekla 25 odsto
– ciroza jetre, neuhranjenost 8 odsto
– tumor testisa 3 odsto
– hipertireoza 1,5 odsto
– hronična bubrežna insuficijencija 1 odsto