Facijalna paraliza je pokazatelj da postoji neka bolest ili patološko stanje koje je izazvalo.

Pacijenti se nekad žale kako im se jedna strana lica oduzela ili izobličila. Misle da su pretrpeli šlog ili da imaju tumor na mozgu. Ali, postoji još jedan uzrok facijalne paralize: Belova paraliza, koju verovatno izaziva virus.

Šlog i tumori na mozgu opasni su po život, dok su posledice Belove paralize estetske prirode. Mada se deformacija lica koju ona izaziva vremenom ublažava, obično ostaje neki trajni nedostatak. Ali je on daleko blaži od posledica šloga ili tumora na mozgu. Na osnovu karakterističnih simptoma obično se može pogoditi o kojoj vrsti oduzetosti je reč.

Kod tumora, facijalna paraliza se postepeno razvija, dok Belova i šlog obično iznenada nastupaju. Tumor na mozgu pračen je glavoboljom, ispadima i slepilom, što se retko dešava kod šloga, a nikako kod Belove paralize. Kod šloga, pored facijalne paralize i ruka i noga mogu da otkažu ili se oduzmu.
Kod Belove paralize to se ne dešava. Kod šloga možete sklopiti oko i na napadnutoj strani lica i nabrati čelo. To nije moguče kod Belove paralize. Ako se dakle jednog jutra probudite izobličenog lica, odmah možete znati da li ste doživeli šlog proveravajući možete li da sklopite oko. Ako ne možete, zbilja ste imali sreće!
Zapazićete odmah i druge simptome Belove paralize: recimo, ugao usne je spušten, pljuvačka izlazi iz usta, a kada naduvate obraze paralizovana strana je više naduvena od normalne. Ali, kijučna stvara je oko.

Simptom: Facijalna paraliza
Šta sve može da znači (Šta treba da preduzmete)

1. Tumor -ako je praćena glavoboljom, ispadima ili slepilom (Operacija, zračenje, lekovi (steroidi).
2. Šlog -ako su pogodjeni i mišiči u telu i možete da zatvorite oko i naberete čelo na napadnutoj strani (antikoa-gulatni; kontrola krvnog pritiska; rehabilitacija).
3. Belova paraliza -nema drugih neuroloških nenormalnosti i ne možete da naberete čelo niti da zatvorite oko (Nema terapije).
>>> Masaža i grč mišića lica

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *