Leto je doba godine kada su prozori u kući, automobilu, autobusu stalno otvoreni tako da promaje ima sa svih strana. Strujanje vazduha je neophodno jer se lakše i zdravije diše, ali ako ste na promaji kada vam je mokra kosa ili ste se preznojili, a san vas prevario pored otvorenog prozora može da dode do upale facijalnog živca, odnosno pojave paralize lica.

Do upale dolazi zbog efekta toplo-hladno.Promena temperature na facijalni živac, deluje tako da se kapilari, u opni koja oblaže živac šire i propuštaju više krvi. To dovodi do otoka koji pritiska nerv i sprečava slanje impulsa. Prekinut impuls facijalnog živca parališe stranu lica na kojoj je živac pritisnut. Simptomi upaljenog facijalnog nerva su osećaj peckanja, slabost lica, a na kraju i iskrivljenost. Osim ovih primarnih simptoma mogu da se jave i odsustvo ukusa, kao i utisak da se bolje čuje na uvo gde je živac upaljen.

Kada se neki od simptoma jave, obavezno obraćanje lekaru. U suprotnom, facijalna paraliza može da ošteti oko, jer kapci ne mogu da se zatvore, suze ne idu u suzni kanal, a oko se suši.

Facijalna paraliza podjednako pogađa i muškarce i žene, ali na sreću veoma uspešno leči. U terapiji se primenjuju kortikosteroidi po određenoj šemi, jer je najznačajnije da se vazogeni otok oko živca smanji.
S obzirom na to da su kortikosterodi jaki lekovi, koji imaju nuspojave, terapija pođrazumeva i uključivanje medikamenata koji štite sluzokožu želuca i prekomerni gubitak elektrolita, tačnije kalijuma.

U patologiji kranijalnih nerava, odnosno nerava glave osim facijalne paralize tretiraju se i trigemici.
Iako je reč o oboljenjima koja nastaju zbog različitih patofizioloških mehanizama i različito se leče, treba biti obazriv, tačnije čuvati glavu od naglih temperaturnih promena (mokra kosa, promaja, hladna pića).

Nervus trigeminus je peti moždani živac odgovoran za prenos osećaja dodira, bola, pritiska i temperature lica u određeni deo mozga.Povezan je i sa nervima zuba, čela, nosa i očnih kapaka. Ima ih dva, sa dve strane lica.Neuralgija trigemi-nusa se ubraja medu najjače i najneprijatnije bolove koji mogu da se osete. Bol počinje iznenada, izrazito je jak, sevajući i oštar. Traje kratko, nekoliko sekundi i često se ponavlja u kraćim ili dužim razmacima tokom dana. Može da potraje nekoliko dana, nedelja ili čak meseci, a zatim prestaje i javi se ponovo za nekoliko meseci ili godina. U početku bol nastaje spontano,a posle može da bude provocirana dodirom lica, žvakanjem, pranjem zuba, govorom, smehom, brijanjem ili nekim drugim nadražajem.
Uglavnom je prisutan na jednoj strani lica, a obostrano se javlja vrlo retko. Uzrok bolesti mogu da budu zapaljenski procesi uha, siniusa, a najčešće zuba. U tom slučaju, reč je o simptomskoj trigeminalnoj neuralgiji, dok je najveći onih nepoznatog uzroka, odnosno idopatskoj neuralgiji trigeminusa. Uglavnom se leci lekovima iz grupe antiepileptika.

SAMO MUŠKARCI

Klaster glavobolja svrstava se u grupu primarnih glavobolja i uglavnom pogađa muškarce.
Karakteristična je po tome što se javlja u istom periodu, na istom mestu i uvek isto traje.