Endometrioza je bolest koja se isključivo javlja kod žena u doba polne zrelosti, obično kod onih koje nisu rađale, a koje su starije od 30 godina. Ovo oboljenje nikad se ne javlja pre puberteta, a uvek isčezava u klimakterijumu. I pored toga poznati su slučajevi endometrioze koja ne isčezava u klimaksu, kao i oni koji spontano nestaju u doba polne zrelosti.

Ovo oboljenje se karakteriše atipičnom lokalizacijom sluzokože materice. Naime, jedino pravo mesto gde se ova sluzokoža nalazi je unutrašnja površina materice koja podleže promenama menstruacionog ciklusa i gde treba da se usadi i razvija oplođena jajria ćelija.
Endometrijum, odnosno sluzokoža materice, može da se usadi i u samu muskulaturu materice, na jajovode, jajnike, operativne ožiljke, trbušnu maramicu itd. Zato se endometrioza i deli na unutrašnju, gde sluzokoža materice urasta u mišić materice i jajovode i spoljašnju gde se sluzokoža materice lokalizuje na svim ostalim mestima.
Endometrioza koja je lokalizovana u samom mišiću materice dovodi do njegovog povećanja, a uz to je materica čvršća. U takvim slučajevima obično je pojačano i produženo krvarenje, koje je uz to često i neredovno. Krvarenje je obično praćeno jakim bolovima, koji nekada počinju pre menstruacije.
Endometrioza koja je lokalizovana na drugim mestima takođe je praćena jakim bolovima pre menstruacije koji su veoma intezivnog karaktera i teško se podnose. Nekad se bol javlja i izvan menstruacije, posebno u donjim delovima stomaka. Pri ginekološkom pregledu kod bolesnika sa endometriozom nalaz nije karakterističan da bi se moglo posumnjati na ovu vrstu bolesti.

Do danas nije objašnjeno kako i na koji način dolazi do stvaranja sluzokože materice — endometrijuma na atipičnim mestima.

Sigurno je da se kod žena koje imaju endometriozu javlja sterilitet u 75% slučajeva.

Endometrijum, odnosno sluzokoža materice koja se nalazi na atipičnim mestima raste i podleže cikličnim hormonskim promenama na isti način kao i sluzokoža materice u njenoj šupljini. Razlika je što sluzokoža materice u njenoj šupljini može da se slobodno razvija, dok sluzokoža na atipičnim mestima u svom bujanju i rastu nadražuje okolno tkivo i dovodi do nesnosnih bolova koji su za vreme menstruacije najjači. Bolovi su naročito izraženi ukoliko sluzokoža materice uraste u njeno mišićno tkivo.

Dijagnoza endometrioze je nekad veoma teška pošto i druga oboljenja mogu izazvati bolove i krvarenje, što otežava da se posumnja na endometriozu.

Na sreću endometrioza je veoma retka, ali zbog svoje složenosti, tegoba i teške dijagnoze koja se nekad otkrije sasvim slučajno na operacionom stolu prilikom drugih hirurških intervencija, endometrioza zaslužuje posebnu pažnju.

Lečenje endometrioze se sprovodi individualno i zavisi od vrste i težine simptoma, lokalizacije, starosti bolesnice, fizičke kondicije i psihičkog stanja žene. Lečenje je hormonske i operativne prirode, a danas se koristi i zračna terapija.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *