Drhtanje ruku može imati razne uzroke kao što su:stres,uticaj lekova,alkohol,droge,oboljenja jetre i bubrega,Parkinsonova bolest,hiperaktivna tiroida,starenje,skleroza…

Ponekad vam se ruke malčice tresu, recimo kada ste vrlo umorni, zabrinuti, pod stresom, srditi (“Bio sam besan, sav sam se tresao!”). To ne treba da vas zabrinjava. Ali, postoje i drhtavice koje nisu tako prolazne i dobroćudne, a koje ne zahvataju samo ruke već i druge delove tela, naročito jezik i glavu. Ko god ima drhtanje, najpre strepi od Parkinsonove bolesti , pošto je ovo neurološko oštećenje ozbiljno, neizlečivo i često dovodi do invalidnosti.

Ne zna se zbog čega se kod nekih ljudi razvija Parkinskonova bolest ni kako da se spreči, ali zato znamo šta se dešava u mozgu obolelog. Njemu, zapravo, nedostaje jedna hemijska materija zvana dopamin. Moderna terapija se usredsredjuje, stoga, na zamenu, makar i delimično, nedostajućeg dopamina i na neutralisanje posledica tog nedostatka.Zatim, moguće je drhtanje usled toksinog dejstva neke hemikalije iii leka. Klasični primeri su preterano konzumiranje kafe ili alkohola.

Drhtanje ruku mogu uzrokovati i lekovi koje korste astmatičari za opuštanje disajnih puteva (theophylline) i epileptičari za sprečavanje padavice (Dilantin). I Compazine, izvrsni lek za smirenje tu i tamo može, naročito kod starijih osoba, izazvati drhtanje ruku i trešenje glave -simptome slične Parkinskonovoj bolesti. Oni će nestati ako izostavite pomenute lekove.

Urodjena drhtavica je često nasleđena bolest kod koje se jedna ili obe ruke tresu. Dešava se da je pogrešno smatraju Parkinskonovom bolešću. Medjutim kod Parkinsonove holesti ruke se tresu čak i kada se bolesnik odmara a donekle smiruju kad posegne rukom za nečim. Suprotno, u slučaju urodjene drhtavice, ona ne dolazi do izražaja dok se ruke ne koriste i postaje najočitija kada pokušate nešto da učinite, da dohvatite neki predmet ili da pišete.

Emotivni stres samo pogoršava stanje. Medutim, bitno je da osobe sa urodenom drhtavicom nemaju nijedan drugi simptom Parkinsonove bolesti -bale iz usta, ukrućene mišiće i hod im je normalan. Jednostavno, njihovo “stanje” nikad ne postaje holest. Kao i Parkinsonova bolest. urodjena drhtavica se najčešće sreće kod starijih osoba (čak 15 posto su oni preko 75 godina zbog čega se bolest često naziva i “staračka” drhtavica), ali se sreće i kod tridesetpetogodišnjaka i četrdesetogodišnjaka. Mada ova vrsta drhtanja ne predstavlja nikakvu bolesti, ima jednu nezgodnu posledicu. Posle par čašica, drhtanje ruku postaje još izraženije, pa ta neugodnost pojedince tera da se još više odaju alkoholu. Vremenom mogu postati i alkoholičari.

Drhtanje ruku prati razne bolesti, recimo poodmaklo oboljenje jetre, lošu bubrežnu funketju i hiperaktivnu tiroidu. Svaki moždani poremećaj takodje izaziva drhtavicu ruku, bez obzira da li je reč o Parkinskonovoj bolesti, multiploj sklerozi, povredi glave s potresom mozga ili člogu. Ali je kod svih tih oboljenja drhtavica najmanji i nikako jedini očigledni simptom.
Recimo, kod hiperaktivne tiroidne žlezde obično se javlja nervoza, jako pulsiranje, topla koža, ubrzan puls, iskolačene oči, sitna maljavost i podrhtavanje isturenog jezika. Ako posumnjate na ovu bolest; spustite dlanove na neku površinu, raširite prste i preko njih prebacite tanko parče papirne maramice.

Za hipertiroidizam su karakteristične fine vibracije. Parikinsonova drhtavica je takode karakteristična: najgora je dok mirujete a najmanje primetna dok činite svesne ciljane pokrete. Nestaje dok spavate. Dakle, ako ruke počnu da vam se tresu, razmislite:
• Da niste isprobavali neki novi lek iz ormančeta? Proverite naročito da to slučajno nije Compazine. Dilantin ili barbiturati (phenobarbital) jer svaki može biti uzrok.
• Ako uzimate kokain ili druge “stimulativne” droge pa imate drhtanje ruku, razlog je očigledan.
• Ako je sve u redu izuzev blage drhtavice u prstima jedne ruke, praćene možda nekim nevoljnim pokretom glave, a sve se još pogoršava kada ste nervozni, imate “urodjenu” drhtavicu. Ona se (ne retko) javlja kod više članova iste porodice. Može se javiti u ranijem periodu života pa proći, ili se pogoršati s vremenom. Ona ne ukazuje na postojanje druge ovnovne bolesti. Pazite da ne postanete zavisni od alkohola tražeći u njemu leka prilikom važnih poslovnih ili prijateljskih susreta.
• Ako imate preko 70 godina, a inače ste zdravi, pa ste primetili malo drhtanje ruku, eventualno i donje vilice, to je još najblaža posledica starosti. Ne brinete stvar se neće pogoršavati, ni dovesti do neke ozbiljnije bolesti.
• Alkoholizam je najčešći uzrok drhtanja ruku. Ako vi smatrate da je čašica neophodna da dobro otpočnete dan, to je i razlog što vam se ruke tresu ali i veliki problem.
• Ako ste dijabetičar pa uzimate previše insulina, smanjeni šećer u krvi može izazvati drhtanje. Ali, tada ćete osećati i slabost i znojenje. Sve će proći ako uzimate malo šečera ili sok od pomorandže.
• Drhtanje zbog hiperaktivne tiroide prepoznačete po finom treperenju jezika, kada ga isplazite. Zapamtite, drhtavica nije bolest, već simptom koji se javlja i kod zdravih osoba i kod raznih oboljenja.

Simptom: Drhtanje ruku šta sve može da znači (Šta treba da preduzmete)
1. Stres (Opustite se).
2. Parkinsonova bolest -ako je drhtavica najjača dok mirujete a najmanja kad hoćete nešto da dohvatite (Lekovi, operacija mozga koja je još u eksperimentalnoj fazi).
3. Reakcija na lekove (Izbegavajte ih, smanjite dozu, zamenite nekim drugim).
4. “Urođena”, porodična ili staračka” drhtavica (Nije bolest). Opustite se, ali izbegavajte alkohol.
5. Oboljenje jetre (Lekovi, dijeta).
6. Oboljenje bubrega (Dijeta, dijaliza).
7. Hiperaktivna tiroida (Lekovi, operacija, zračenje).
8. Multipla skleroza (Za sada nema leka).
9. Šlog (Rehabilitacija).
10. Starenje (Nije potrebno lečenje).
11. Alkohol (Izbegavajte ga).
12. Dijabetes (Čuvajte se reakcija na insulin).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *