ciroza jetre

Uzroci ciroze jetre. — Ma koji od uzroka (klice, virusi, hemijska jedinjenja itd.), kad deluju kratkotrajno mogu da dovedu, zavisno od njihove količine, ili do izlečivog akutnog hepatitisa, ili do smrti bolesnika zbog potpunog uništenja tkiva jetre. Naprotiv, kad deluje u malim količinama, ali dugotrajno, svaki takav uzrok vodi ka cirozi jetre.
ciroza jetre
Statistike naših klinika i mnogobrojne strane statistike pokazuju da, ipak, među uzrocima ciroze jetre postoje tri čija je uloga najvažnija. To su hronična upotreba većih količina alkohola, neizlečeno zarazno zapaljenje jetre (infektivni hepatitis) i dugotrajna nedovoljna ishrana naročito u pogledu životinjskih belančevina (meso, sir, jaja, mleko).

Poslednji uzrok ciroze jetre naročito je čest u privredno i ekonomski zaostalim zemljama Afrike i Azije, u kojima se ishrana stanovništva sastoji skoro isključivo iz skrobnih materija i masti.

Alkohol je odavno bio smatran za glavnog uzročnika ciroze jetre. Pri istim uslovima štetnog dejstva alkohola samo jedan broj (oko 10%) hroničnih alkoholičara dobija cirozu jetre. Iako je nesumnjivo dokazano da, trošenjem holina za svoju oksidaciju, i onemogućavanjem unošenja dovoljnih količina belančevina hranom, alkohol izaziva nagomilavanje masti u jetri, koje izaziva oštećenje i izumiranje ćelija jetre i njihovo zamenjivanje vezivnim tkivom, postoje dokazi da alkohol i direktno napada ćelije jetre, izazivajući tzv. alkoholni hepatitis, koji može imati vrlo nepovoljan tok.

Mast se najpre nagomilava u ćelijama jetre u vidu sitnih kapljica koje se postepeno povećavaju, dok najzad ne ispune celu ćeliju. Ispunjene mašću, jetrine ćelije prskaju, stvarajući veća ostrvca masti između još očuvanih ćelija jetre. Ta masna ostrvca izazivaju bujanje vezivnog tkiva u jetri, koje postepeno sve više zamenjuje jetrine ćelije. Tako nastaje ciroza jetre. Istovremeno to vezivno tkivo remeti i cirkulaciju krvi u jetri, doprinoseći ubrzavanju ciroze. DirektnO štetno dejstvo alkohola, naročito posle akutnog uzimanja velike količine alkoholnih pića, ispoljava se, pored masne infiltracije, i naglim izumiranjem velikog broja ćelija jetre, koDa masna infiltracija ćelija jetre, bez obzira na to da li je izazvana direktnim ili indirektnim dej-stvom alkohola, vrlo često prethodi cirozi jetre, po-tvrđuju povremeni pregledi tkiva jetre, dobijeni punkcijom jetre u hroničnih alkoholičara.

Punkcije jetre utvrdile su da skoro svakoj ci-rozi jetre prethodi pojava nagomilavanja masti u njenim ćelijama. Taj period nagomilavanja (infil-tracije) masti u jetri traje nekoliko godina, a potom nastaje izumiranje ćelija i bujanje vezivnog tkiva. Pomenuto nagomilavanje masti u jetrinim ćelijama u alkoholičara ođgovara masnoj infiltraciji jetre kod izvesnih naroda u Africi i Aziji koji, zbog ekonomske bede ili iz verskih razloga, vrlo retko uzimaju hranu životinjskog porekla. I kod tih naroda masna infiltracija jetre završava se cirozom iako je kod njih alkoholizam izvanredno redak. To je bio razlog da se zaključi da i kod ciroze jetre zbog preterane upotrebe alkohola, nagomilavanje masti u ćelijama jetre nastaje zbog pothranjivanja životinjskom hranom. Izazivajući hronično zapaljenje želuca, te stoga gubitak apetita, a naročito odvratnost prema mesu i mlečnim proizvodima, i onemogućavajući, iz finansijskih razloga, alkoholičarima kupovinu najskuplje hrane (mesa), alkohol dovodi do nedostatka životinjske hrane u jelovniku svojih žrtava, hroničnih alkoholičara. Kao što je već nekoliko puta bilo naglašeno, neunošenje životinjske hrane lišava jetru izvesnih činilaca potrebnih za uklanjanje masti iz jetre. Mast se stoga nagomilava u njenim ćelijama, koje nabubre, degenerišu i, najzad, izumiru.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *