dijeta i zdravlje_Biota intima

U moru novih proizvoda koji su danas ljudima na raspolaganju mogu se sresti i vaginalni probiotici, a jedan od najpoznatijih među njima je Biota intima. Sasvim očekivano je i da postoje pitanja u vezi sa time čemu zapravo služe takvi preparati, kome su namenjeni i naravno kada bi trebalo da budu korišćeni, te da li je neophodno da ih preporuču nadležnni lekar.

S obzirom na to da se u vaginalnoj regiji normalno nastanjuju mikroorganizmi, to je vrlo važna i njihova ravnoteža. Upravo za održavanje ravnoteže i zdrablja vaginalne flore se i preporučuje korišćenje oralnih vaginalnih probiotika.

Šta čini vaginalnu mikrobiotu?

U suštini, svi oni mikroorganizmi koji se prirodno nalaze u urovaginalnoj regiji čine vaginalnu mikrobiotu. Vrlo je važno da bude održavana ravnoteža bakterija poznatih pod nazivom laktobacil, uzevši u obzir da oni čine čak oko 95 procenata vaginalne mikrobiote. A preostalih 5 procenata su anaerobne bakterije.

Da bi se jedna žena mogla okarakterisati kao zdrava, odnosno da bi njena urovaginalna regija mogla biti smatra na zdravom, potrebno je da u njoj postoji 95 procenata laktobacila i oko 5 procenata drugih anaerobnih bakterija. Sve to dalje znači da takva jedna žena nema u principu nikakvih simptoma ni upale ni bilo kakvih vaginalnih infekcija.

Međutim, kada dođe do poremećaja odnosa laktobacila i drugih anaerobnih bakterija u urovaginalnoj regiji, onda govorimo o nekoj vrsti infekcije. I tada na scenu stupaju oralni vaginalni probiotici, čije korišćenje ima za cilj da pomogne uspostavljanju ravnoteže u urovaginalnoj regiji.

Kako vaginalni probiotik može da pomogne?

Uzevši u obzir da na tržištu može da se nađe i vaginalni probiotik, slobodno se može reći da je osnovna svrha koju Biota intima, kao najpoznatije sredstvo te vrste, da najpre zaštiti ženu od potencijalnih vaginalnih infekcija, te da joj u velikoj meri pomogne da na optimalnom nivou održava stanje zdravlja urovaginalne regije.

Vaginalni probiotici u principu se mogu pohvaliti izuzetno visokim brojem laktobacila, što u velikoj meri ima uticaja i na održavanje ravnoteže nivoa tih bakterija u vaginalnoj regiji.

Zašto su laktobacili važni?

Iako postoji više vrsta laktobacila, mora se navesti da svi oni imaju određenu funkciju u organizmu. Na prvom mestu upravo su laktobacili zaduženi da osiguraju Ph vrednost na optimalnom nivou.

S obzirom na to da takođe laktobacili proizvode različite antimikrobne supstance, među kojima i vodonik – peroksid, to znači da preparat kao što je Biota intima, u kome se nalazi visok procenat laktobacila i te kako može da spreči različite infekcije.

Zahvaljujući činjenici da imaju sposobnost da oblažu sluznicu, oni će takođe praktično onemogućiti da se gljivice i patogene bakterije razviju, odnosno da rastu.

I uz sve to, laktobacili imaju sposobnost da proizvode IgA antitela, što znači da će uticati i na poboljšanje imuniteta te regije.

Zašto bi trebalo da koristi oralne vaginalne probiotike?

Uzevši u obzir da je osnovni cilj koji Biota intima, kao jedan od najpoznatijih oralnih vaginalnih probiotika ima da omogući svim pripadnicama nežnijeg pola da održavaju optimalno stanje zdravlja vaginalne regije, te da na taj način vrši i prevenciju infekcija, to se slobodno može reći da je oralni vaginalni probiotik u principu namenjen svima.