bolovi u zglobovimaPrvo upozorenje je jutarnja ukočenost i bolovi u zglobovima prstiju na rukama i nogama. Kasnije dolaze na red zglobovi šaka, laktovi, ramena, članci na nogama, kolena. Pogođena mesta počinju da se neprirodno savijaju i krute. Scena iz horor filma? Ni slučajno -reumatoidni artritis je realnost koja može da pogodi svakog…

Bolovi u zglobovima prstiju šaka,kolena, lakta, ramena izazvani su reumatoidnim artritisom koji je raširen po celom svetu. Kod nas od ovog oboljenja pati preko 50.000 ljudi, pri čemu ono više pogađa žene nego muškarce. Može se pojaviti u svakoj životnoj dobi – kod dece, mladih i starih. Najugroženija je grupa ljudi srednjih godina i onih preko 60-te, čak tri četvrtine pacijenata ima smanjenu radnu sposobnost zbog bolova u zglobovima, a posle deset godina sa ovim oboljenjem polovina ih ostaje sa trajnim invalididetom.

Imunitet izaziva bolove u zglobovima
Glavni krivac za ovo oboljenje je suviše revnosni imunološki sistem, koji oštećuje sopstvene ćelije. Uzrok oboljenja je poremećaj imuniteta, zbog kojeg organizam prestaje da prepoznaje svoje delove kao sopstvene i počinje da protiv njih stvara antitela koja se označavaju kao reumatoidni faktori. Aktiviranjem nekih delova odbrambenog sistema dolazi do upale, koja pod normlanim okolnostima predstavlja odbrambenu reakciju organizma na strana tela. Kod reumatoidnog artritisa se taj mehanizam aktivira kao nekom greškom, jer u organizmu se ne nalazi nikakva infekcija. Posledica ovakvog stanja jeste napad na tkivo sopstvenih zglobova, oticanje, kočenje i jak bol u zglobovima najčešće prstiju šaka,kolena, lakta i ramena. Ni do danas nije otkriveno zašto se organizam pacijenta ponaša nelogično. Naučnici razmatraju kombinaciju više faktora. Uloga naslednog faktora ni do danas nije sasvim jasna, ali pokazuje se da je kod pacijenata koji imaju rođake koji su patili od bolova u zglobovima, rizik veći. Uzroci mogu biti i hormonski faktori, poremećaji metabolizma i strane materije kao što su bakterije i virusi.

Kvalitet života pacijenata sa bolovima u zglobovima se, u poređenju sa zdravim ljudima, naglo pogoršava – i to ne samo zbog intenzivnog bola.
Oštećenja zglobova ograničavaju finu motoriku prstiju i za pacijenta često banalni zadatak ili aktivnost predstavlja
ogroman problem. Noćna mora svakog reumatičara je da na kasi prstima pokupi kusur u obliku metalnog novca.
Otvaranje konzerve, pranje zuba, stavljanje kontaktnih sočiva, vezivanje pertli na cipelama, zakopčavanje dugmadi, prelistavanje novina ili knjige, zaključavanje vrata, držanje olovke – sve to predstavlja veoma naporan, a često i nerešiv problem. Ukočeni zglobovi kolena otežavaju sedanje i leganje, penjanje na običan ivičnjak postaje zadatak dostojan alpiniste. Zbog ograničene mogućnosti kretanja pacijenti često gube posao, a često se moraju odreći i svojih omiljenih razonoda. Stoga nije čudo što bolove u zglobovima po pravilu prate zamor, zatvorenost i depresivna stanja.

Da li postoji lek za bolove u zglobovima
Za sada ne postoji lek koji bi bio u stanju da pacijenta oslobodi ove bolesti. Medicina je, srećom, u poređenju sa nekadašnjom situacijom kada je jedino uspevala da smiri simptome bolesti, danas u velikoj meri uznapredovala.
Detaljno poznavanje mehanizama i odvijanja bolesti danas omogućava specijalisti reumatologu da izabere dovoljno efikasna sredstva lečenja koja su u stanju da ublaže simptome i razvoj oboljenja. Blagovremena dijagnostika i lečenje su u stanju da smanje akutnost zapaljenskog procesa, da zaustave njihovo širenje na druge zglobove i da pogođene delove zaštite od destruktivnih promena. I pored svega toga, stručnjaci upozoravaju da nije uvek jednostavno prepoznati ovo oboljenje.

Reumatoidni artritis se, nažalost, razvija veoma sporo i njegov tok je kod različitih pacijenata različit, što veoma otežava dijagnostiku, tako da od lekara ne možemo tražiti jednoznačno konstatovanje ovog oboljenja. Za utvrđivanje dijagnoze je neophodno obaviti više različitih ispitivanja -laboratorijske analize, rentgenski pregled, magnetnu rezonancu i druga.

Poslednja mogućnost za ukočene i bolne zglobove-banjsko lečenje
Lečenje je složeno i zahteva saradnju stručnjaka iz nekoliko oblasti medicine. Vodi ga specijalista reumatolog, u saradnji sa fizioterapeutom, a u nekim slučajevima i ortopedom. Osnov pr-dstavlja farmakološko lečenje, tokom kojeg se pacijentu daju lekovi koji modifikuju oboljenje, koji su u stanju da potisnu imunološku reakciju, smire upalu i spreče nastanak deformacije.

Druga mogućnost je visokoefikasno biološko lečenje koje deluje direktno na pogođeno mesto, sprečava nastanak upale i efikasno pomaže da se zaustavi destrukcija i deformacija zgloba.
Međutim, i ovaj vid lečenja ima propratna dejstva – verovatno najnepovoljnje jeste smanjenje imuniteta pacijenta. Zato ovakvo lečenje dolazi u obzir tek u slučaju da standarno lečenje ne pokaže niakav uspeh. Pre početka ovog lečenja neophodno je izvršiti detaljne analize uz procenu rizika po pacijenta. Ovakvo lečenje može da preporuči reumatolog, a odvija se u specijalizovanim banjama. Stručnjaci ukazuju i na to koliko je bitno nefarmakološko lečenje.
Fizikalne terapije pomažu da se održi pokretljivost pogođenih zglobova i da se spreče deformacije. Krioterapija, odnosno lečenje hlađenjem smanjuje akutnost upale zgloba. Kod pacijenata koji pate od aktivnog reumatoidonog artritisa nije pogodno lečenje blatom i boravak u termalnim bazenima sa vrućom vodom, jer oni mogu da pogoršaju stanje. Kod veoma ozbiljnih oštećenja zglobova često je neophodna i hirurška intervenicja.

>>> Ovaj recept će izlečiti bolove u zglobovima već nakon prve primene

Simptomi reumatoidnog artitisa

-Jutamja ukočenost zglobova koja može trajati pola sata, ali i celo pre podne.
-Ukrućenost posle dužeg smanjenja fizičke aktivnosti, smanjena pokretljivost prilikom hodanja.
-Bolovi u zglobovima.
-Otoci koji se javljaju uglavnom simetrično na obe ruke ili noge, crvenilo kože.
-Olabavljenost mišića.
-Kočenje i deformacija zgloba.
-Umor i iscrpljenost, gubitak težine.