Verovali ili ne, svi zglobovi u vašem telu su povezani bez obzira na medjusobnu udaljenost. Naravno, ako izvrnete koleno plešuči na nekoj svadbi, ili otkrijete da vam ručni zglob bridi nakon nekoliko teniskih setova, bol u zglobu je traumatične prirode i lokalni. Ali, ako se niste povredili, a imate bol u jednom ili više zglobova, možda je po sredi neki bolni proces u organizmu, koji, pored toga što stvara artritis (reč potiče od grčkog artrus, što znači zglob, i što znači upala) napada i neke druge sisteme u telu.

Kada vas sve kosti i zglobovi bole, i osečate vrućinu, možda imate neku virusnu infekeiju poput gripa. Ili se fino osečate a bol je ograničen na zglobove. Na primer, ako vas bole krsta s vremena na vreme ili kolena, to je znak da će padati kiša. Ili ste pak skroz bolesni, zglobovi su vam deformisani, imate stalno malo povišenu temperaturu, anemični ste i nemate snage. Poslednja dva tipa bola u zglobovima prate dva najčešča oblika artritisa. Pozabavimo se najpre onim težim. Simptomi konstantnog bola, natečenih deformisanih zglobova, anemija i povremeno malo povišena temperatura označavaju reumatičui artrtis. Ali, ključna karakteristika, po kojoj se razlikuje od drugih oblika artritisa, jeste to da se pored bola uopšte veoma loše osećate. Ne samo da vas boli več se i osečate užasno. To je zbog toga što reumatični artritis, kao bolest autoimunteta, napada čitavo telo. Često vas od njega probadaju i srce i pluća. Osteoartritis, poredenja radi, iako takodje bolan, je posve drukčije prirode. To nije poremečaj autoimuniteta, manje deformiše zglob i ne zahvata druge organe. Drugim rečima, osećate bol samo u napadnutim zglobovima.
Mnogi stručnjaci smatraju da je osteoartritis “proces istrošenosti” koji obično pogadja zglobove izložene najvećem kretanju kao što su ledja, kolena i krsta. Ove dve glavne vrste artritisa nisu jedini uzrok hroničnog bola u zglobovima.
Evo i nekih drugih:

Bolni ili otečeni zglobovi uzroci
• Ako imate neku infekciju u organizmu, bakterija koja ju je izazvala može dospeti u krvotok i napasti neki zglob, češće pojedinačno, nego više njih odjednom. Taj zglob natiče, boli i pun je limfe. Virusne infekcije poput hepatitisa B takode prouzrokuju bol i otok više zglobova, ali bez limfe. Takode i bakterijski endokarditis, infekcija srčanih zaliska.

• Razni telesni sastojci mogu dospeti u zglobove i nadražiti ih. Mokraćna kiselina, čije prisustvo izaziva vodu, je dobar primer. Tri četvrtine svih oblika “vodenih zglobova” napada jedan jedini zglobnožni palac.

• Gotovo trećina obolelih od psorijaze, lako prepozhatljive kožne bolesti, oseća bol i oticanje nekih zglobova.

• Neke vrste raka, krvarenja (kod kojih dolazi do izliva krvi u zglob), pa čak i bolesti resorptivnih organa mogu biti praćeni nekom vrstom artritisa.

• Može se pojaviti bol u naizgled savršeno zdravom zglobu ta pojava zove se artrakuja. Ova komplikovana reč označava običan bol u zglobu. To se dešava kad dobijete grip pa vas bole zglobovi, mada u tom slučaju oni nisu ni natečeni, ni osetijivi ni crveni.

• Lečenje, ono koje vam propiše lekar ili ono koje ste sami otkrili, uz pomoć odjredenih lekova, takodje može dovesti do bolova i oticanja zglobova. Lista mogućih izazivača je poduža: penicilin, oralna sredstva za kontracepciju, izvesne supstance za snižavanje krvnog pritiska, neka sredstva za smirenje, anti-tuberkulozni lekovi pa čak i blagi barbiturati koji se uzimaju kod povremenih nesanica. Dakle, ako zglobovi iznenada počnu da bole i otiču bez očiglednog razloga, prisetite se da možda uzimate neke medikamente koji mogu uticati na zglobove. Evo ključnih pitanja koja treba da postavite sebi da biste odredili poreklo vašeg artritisa:

• Da li ste mladi od dvadeset godina, da Ii je napadnut jedan ili više zglobova i da li bol luta od zgloba do zgloba? Ako je odgovor potvrdan na sva tri pitanja, imate akutnu reumatsku groznicu. Verovatnoća je još veća ako je artritisu prethodila upala grla. Reumatska groznica nije uobičajena kod osoba starijih od 21 godine.

>>> Ovaj recept će izlečiti bolove u zglobovima već nakon prve primene

• Ako ste žena izmedu dvadeset i četrdeset pet godina, i osećate bol, slabiju pokretljivost i naticanje u više simetrično rasporedenih zglobova, možda ste te (loše) sreće da imate reumatski artritis. Medjutim, ako simptomi u zglobovima počnu da se pojavljuju posle četrdesete, verovatnije je da imate osteoartritis.

• Da Ii je nožni palac jedini oboleli zglob? Ako je natečen, crven i tako osetljiv da boli i na najmanji dodir, sigurno imate vodu u njemu. Ako ste uzimali diuretike, dijagnoza je malo drugačija. Ako je u pitanju neki drugi, izdvojeni zglob, poput kolena ili ručnog zglavka, ne odbacujte mogućnost gonoreje (naročito ako ste prethodno imali probleme s mokrenjem ili neku drugu bakterijsku infekciju).

• Da li su smetnje poglavito u zglobovima šake? To je često odlika reumatskog artritisa.

• Da li je bol najoštriji u kolenima i krstima? To je znak osteoartritisa.

• Ako se bol i oticanje pojavljuju u nekoliko zglobova istovremeno, naročito na rukama oko šaka i u stopalima, moguće je da je po sredi reumatski artritis, ali takode i Rajterov sindrom. U slučaju ovog poslednjeg, više zglobova boli i natiče, ali se takodje javlja zapaljenje oka i problemi s mokrenjem. Rajterov sindrom je bolest autoimuniteta koja se obično sreče kod mladih muškaraca i možda je neobična reakcija bolesti prenete polnim opštenjem.

• Kada su zglobovi postali natečeni i preosetljivi? Pitanje “kada” je veoma važno. Jer, dok reumatski artritis i osteoartritis izazivaju osetljivost i otok zglobova, kod osteoartritisa bol obično prethodi oticanju i to za više nedelja ili meseca što se ne bi moglo reči za reumatski artritis.

• Da Ii su smetnje u zglobovima simetrične prirode? Kod reumatskog artritisa, ako zglob s jedne strane boli, boleće isti s druge strane. Kod osteoartritisa je to retka pojava.

• Da li se bol u zglobu pogoršava s aktivnošču i da li prestaje kada se odmarate? To je znak osteoartritisa.

• Da li su vaši simptomi izraženiji ujutro a blaži što više dan odmiče? To se češće dešava kod reumatskog artritisa nego kod osteoartritisa, kod kojeg se, naprotiv, bol pojačava što više dan prolazi.

• Ako imate temperaturu uporedo sa bolom u zglobu, ako ste uz to mladi, moguće je da imate reumatsku groznicu, zglob može biti inficiran, ili pogodjen vodom ili nekom drugom bolešču autoimuniteta, kao što je lupus erithematosus.

• Kombinacija dijareje i bola u zglobu može biti znak zapaljenja creva (ulcerozni kolitis ili Kronova bolest).Čak i kada potiče od raznih uzroka, onaj pravi, koji izaziva bol u vašem zglobu, možete razgraničiti na osnovu starosnog doba, pola, raznih karakteristika obolelih zglobova, načina na koji reaguju dok se krečete, na osnovu prisustva iii odsustva temperature ili drugih bolesti, lekova koje uzimate i sl.

Simptom: bolni, otečeni zglobovi šta sive može da znači
1. Povreda (rendgensko snimanje da se otkriju prelomi i odgovarajuči tretman).
2. Reumatski artritis (Lekovi, fizioterapija).
3. Osteoartritis (Lekovi, fizioterapija).
4. Akutna infekcija (hitna medicinska terapija pre nego dode do trajnog oštečenja zgloba).
5. Akutna voda u zglobu (Lekovi).
6. Psorijaza (Lekovi)…..

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *