bol u preponi i kuku

Bol u preponama – uzroci simptoma u zglobu kuka

Bol u preponama je često znak problema u zglobu kuka. Bol unutar zgloba kuka se najčešće, mada ne uvek, manifestuje u preponama. Bol na spoljnjoj strani kuka obično nije posledica problema sa zglobom kuka i mnogo je češće povezan sa burzitisom kuka ili uklještenim nervom na leđima.Dakle kad se javlja bol u kuku i preponi najčešće je problem u samom zglobu kuka.

Gde se nalazi kuk ?

Većina ljudi će na pitanje gde je kuk, instiktivno pokazati na spoljnju stranu tela.

Kao što možete da pretpostavite, zglob kuka se nalazi duboko unutar tela na sastavu karlice i vrha butne kosti (femura). Pa zašto se onda problemi sa zglobom kuka odražavaju na preponi?

bol u kuku i preponi

Baš kao što pacijent sa infarktom može da oseća bol u ruci, a pacijent sa problemima žučne kese može da oseti bol u ramenu, pacijenti sa problemima kuka obično se žale na bol u preponi. Bol u kuku i preponi se naziva refleksni bol, a posledica je rasporeda nerava u organizmu.

Najbolji način da utvrdite da li je zglob kuka uzrok bola u preponi jeste da legnete i kažete nekom da vam pomera kuk različitim pokretima. Ako se ovo odražava na bol u preponama, onda je zglob kuka uzrok ovih simptoma.

Uzroci bola u preponama

U oboljenja kuka koja izazivaju bol u preponama spadaju:

  • artritis kuka
  • oštećenje labruma (zglobne usne) kuka
  • osteonekroza

Međutim, postoje i drugi uzroci za bol u preponi koji nisu povezani sa zglobom kuka.

Bol u preponama može da bude i posledica istegnuća mišica (istegnuće prepone), hernije i uklještenih nerava na leđima. Lekar bi pregledam trebalo da lokalizuje mesto nastanka problema. Kako smo rekli, problemi sa zglobom kuka se utvrđuju pokretanjem kuka da bise videlo ima li simptoma.

Ako se simptomi ne javljaju, onda bi trebalo ispitati ove druge uzroke za bol u preponi. Prepone su najčešće mesto na kome se javlja bol usled problema sa zglobom kuka, međutim, bol može da se javi i na zadnjoj strani kuka (na zadnjici), u butinama pa čak i u kolenu. Kod dece je koleno „klasična“ lokacija bola usled problema sa zglobom kuka. Zbog toga, svako dete koje ima bol u kolenu mora da bude pažljivo ispitano da bi se utvrdilo da li postoji neki problem sa zglobom kuka. Jedan od klasičnih simptoma Petresove bolesti kuka kod dece, odnosno avaskularne nekroze glave butne kosti, je bol u kolenu.

Pregledi kojima se dijagnostikuje problem sa zglobom kuka

Da bi se ustanovio uzrok za bol u preponi i kuku, postoje brojni pregledi i testovi. Najčešće se primenjuje rendgensko snimanje koje je korisno jer pokazuje anatomiju kosti i strukturu zgloba kuka. Rendgenski snimak je najbolji način za određivanje stepena oštećenja hrskavice, kao i artritisa. Premda se na rendgenskom snimku ne vide meka tkiva koja okružuju zglob, on pokazuje anatomiju koja lekaru pomaže da suzi moguće uzroke bola.

Magnetna rezonanca se koristi za ispitivanje mekog tkiva oko zgloba. MRI pokazuje mišiće, tetiva, ligamente i labrum (zglobna usna) i tako pomaže da utvrdi uzrok bola u preponama.

Ponekad se magnetna rezonanca radi nakon injekcije rastvora koji se zove kontrast, kako bi se bolje videle slabo uočljive povrede hrskavice i labruma unutar zgloba.

Konačno, dijagnostikovanje pomoću injekcije koja se daje direktno u zglob kuka, može da bude veoma korisno kada je izvor bola nejasan. Lekar, ponekad ortopedski hirurg ili radiolog, uvodi iglu u zglob kuka. Ovo može da se radi uz asistenciju ultrazvuka ili rendgena da bi se osiguralo uvođenje igle na pravu poziciju. Kada se igla uvede u zglob, ubrizgava se anestetik (lidokain) ili medikament (kortizon). Anestetik je veoma korisno sredstvo za dijagnostikovanje – ako bol privremeno nestane, najverovatniji izvor bola je mesto gde je ubrizgan.

Kortizon je veoma često delotvoran lek koji može da dovede do dugoročnog ublažavanja bolova u kuku i preponi.