kako raditi samopregled dojke

Bolesti dojke su uvek ozbiljna i raznovrsne i mora im se posvetiti posebna pažnja. Značajno mesto po svojoj važnosti i mogućnosti posledica imaju tumori dojke. Benigni ili dobroćudni tumori dojke su česti i ima ih nekoliko vrsta. Adeno-fibromi, kao vrsta dobroćudnih tumora dojke su obično čvrsti, retko kad veći od 3—4 cm, glatki su i nisu bolni. Njihova terapija je samo hirurška, s tim što bolesnica mora biti posle operativnog zahvata pod kontrolom lekara.
kako raditi samopregled dojke
U dojci mogu da se pojave mnogobrojni mali, kuglasti čvorovi, slični malim tumorima dojke. Dojka je tada otečena i bolna, posebno za vreme menstruacije.

Ciste u dojci obično sadrže bistru tekućinu, meke su konzistencije i treba ih hirurški odstraniti jer nije isključeno da pređu u maligno stanje.

Sve izrasline koje su u stanju potencijalnog mirovanja su takozvana prekancerozna stanja dojke, jer predstavljaju stalnu opasnost za nastanak tumora dojke. Veoma su opasne razne bradavice, sve cistične formacije, tumorozne izrasline ma koje vrste i lokalizacije. Zato se i smatra da je svaki čvor u dojci sumnjiv dok se ne dokaže suprotno.

Po učestalosti pojavljivanja tumora dojke je na žalost na prvom mestu među oboljenjima žena i izaziva veliku smrtnost. Ova podmukla bolest se javlja najčešće u zrelom životnom dobu, premda od nje nisu pošteđene ni mlađe žene, pa čak ni one u pubertetu. Posle pedesete godine života procenat oboljenja opada.

Tumori dojke češće se pojavljuju kod udatih žena, kao i kod onih koje su rađale. Najkarakterističniji znak raka dojke je tvrdi tumor koji se pipa u tkivu dojke. Veoma brzo daje metastaze, što otežava lečenje, pa mu je i prognoza lošija. Rak dojke na početku ne stvara bol, pa se do dijagnoze teže dolazi, pošto se žena ne javlja na vreme na pregled. Bol se javlja kad tumor naraste i kad počinje da širi metastaze, posebno u one organe koji imaju razvijen nervni sistem. Trudnoća i dojenje pogoduju širenju metastaza raka dojke. U slučaju dokaznog tumora dojke trudnoću treba odmah prekinuti, dojku hirurški odstraniti ili uraditi hiruršku ili zračnu kastraciju, pošto bi u eventualnoj narednoj trudnoći postojala mogućnost ponovnog javljanja.

Kako je tumor dojke danas veoma čest, žene ma kakve smetnje, promene ili bol u dojkama prate sa velikom zabrinutošću. Nekad je i pored brižljivo uzetih analiza i jasnih dokaza, ženu teško ubediti da je zdrava i da su neke promene kod nje odraz prirodnog fiziološkog stanja.

Nije zahvalno ni lako prognozirati ishod lečenja raka dojke. Stepen uspeha svakako zavisi u prvom redu od vrste raka i vremena kad se žena javlja na lekarski pregled, kao i od stadijuma u kojem je postavljena dijagnoza.

Zahvaljujući tehničkim dostignućima u medicinskoj nauci, danas je moguće na vreme otkriti rak dojke i blagovremeno preduzeti lečenje. Lečenje je obično hirurško, zračno ili komibinovano, što zavisi od stadijuma u kojem se rak nalazi, kao i od njegove vrste.

Rak dojke može biti metastaza raka iz nekog drugog organa kada je dojka sekundarna, a metastaze su u takvom obimu da se na žalost ne može pomoći.

I pored brižljivog pregleda i iscrpnih analiza, rak dojke je nekad veoma teško otkriti. Ipak će blagovremena kontrola, uz primenu savremenih dijagnostičkih aparata smanjiti njegove posledice, dovesti do izlečenja i produžiti životni vek obolelih žena.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *