Aritmije srca su poput oluja u prirodi za njih uvek postoji razlog i veoma često imaju neočekivani tok. Mogu da se jave i u relativno zdravom, odnosno samo manje obolelom srcu!

Nastaju obično zbog izmena na mišićnom tkivu srca (fibroza), ili najpre kao preskakanje (komorna ekstrasistola), a potom u vidu ubrzanog nepravilnog srčanog rada. Bilo da se radi o apsolutnoj aritmiji, ili o nizu povezanih ventikularnih poremećaja ritma rada srca (ventikularna aritmija).

Kod infarkta poremećaji ritma nastaju jer zapušene koronarne arterije (infarkt) stvaraju ožiljak u kojem postoji određeni broj ćelija koje su polužive i daju veliki bro” opasnih produkata metabolizma, veoma jakih izazivača aritmija.Kod angine pektoris pokreće ih nedosta tak kiseonika (is-hemija), pri čemu se stvaraju kiseli produkti metabolizma. Drugi važan uzrok može da bude zapaljenje srčanog mišića (mi okarditis) koje izazivaju različiti virusi (koksaki, eho,
entero virus). Virusi dovode do umiranja određenih srčanih vlakana (miociti), na tom mestu stvara se mala fibroza, difuzno raspoređena. Dok su kod infarkta fibroze veće. Posebno su opasne, jer pacijent ne zna daje bolestan, zato stoje obično mlađi, ih istovremeno ima zapaljenje grla. Naravno, neće svi koji imaju miokarditis, dobiti oštećenje srca, jer antitela koja nastaju u organizmu mogu da savladaju virus.

Kada se virus locira u srcu, on razara srčani mišić, stvaraju se produkti raspadanja, što izaziva reakciju antitela. U drugoj imunološkoj fazi, bolest srčanog mišića postaje hronicna, kada dolazi do uništenja miocita uz pomoć imunološke reakcije koja i progresivno napreduje. Ove bolesti praćene su iznenadnim aritmijama,koje su opasne i smrtonsone u vrlo kratkom roku. U tom slučaju srce može biti malo prošireno, a njegova snaga je još dobra, ali ima delova srca koji su niti zdravi, niti bolesni, pa pri fizičkom naporu, pušenju i alkoholu, dehidrataciji, ili izlaganju visokim temperaturama i vlagi, može da dovede do pogoršanja stanja, pada otpornosti i iznenadne smrti.

– Aritmije se dele na opasne (iz komora) i bezopasne (iz
pretkomora). Treba takođe spomenuti poremećaj srčanog sprovođenja (iz pretkomore u komoru) koji može da dovede do iznenadne smrti. Veoma je podmukao i opasan, ali se veoma uspešno leci.

Kod lečenja, najpre treba precizno utvrditi o kakvoj se aritmiji radi, jer svaka zahteva drugačiji pristup. Potom se utvrđuju uzroci srčanog preskakanja (bolest srčanih arterija pomoću testa opterećenja), funkcija i stanje leve srčane komore pomoću ehokardiograma, stepen aritmija pomoću EKG (holter pregled)) i utvrđuje da li bolest zahteva upotrebu lekova.

Daju se najčešće lekovi beta-blokatori, koji blokiraju povećanu aktivnost (hiperstimulisanog) simpatičkog nervnog sistema, čime se ne utiče direktno na aritmiju, ali se smanjenjuje tonus aktivnosti simpatikusa koji povećava brzinu, snagu i tonus srčanog ritma.

Preparat “amiodaron” koristi se kod najtežih slučajeva, dok se za sprečavanje iznenadne smrti primenjuje takozvani ICD aparat, koji srcu daje unutrašnji elek-tro šok kada se pojavi po život opasna aritmija. To bolesniku omogućava da preživi napad!

ARITMIJE SRCA SIPMPTOMI

Po broju srčanih oboljenja Srbija je na neslavnom 15 mestu u Evropi, a među njima je najopasnije popuštanje srca. U srčanoj slabosti srce se proširi, njegova snaga opada, a pacijent nije više u stanju da obavlja fizičke napore kao ranije.

Tada se najčešće javljaju:
– gušenje
– malaksalost
– lupanje i preskakanje

Aritmija može da se javi i pri normalnom radu srca. Tada su preskakanja beznačajna i najčešće nisu vezana za određena oboljenja. Uzroci aritmija mogu da budu razna srčana oboljenja, kao i bolesti drugih sistema i organa (ekstra srčana oboljenja), povišen nivo tiroksina u krvi – povećana aktivnost štitasate žlezde, kao i poremećaj elektrolita – nizak nivo kalijuma.

Preventiva se odnosi pre svega na pravilnu ishranu:

Niskokalorična hrana od ranog detinjstva. Najbolje mediteranska, bogata povrćem i nezasićenim mastima, do 6 x dnevno u malim porcijama, uz kretanje, plivanje i fizičke aktivnosti do 30 minuta dnevno. Sto stariji, upornije vežbati. Bitno je da se angažuju velike mišićne grupe (noge, rameni pojas, kukovi, stomačni mišići).

Najčešći uzroci srčane slabosti i poremećaja ritma su arterijska hipertenzija (povišen pritisak) koja mora da se leci uporno. Onima koji već imaju srčanu slabost terapija se određuje pojedinačno za svaku vrstu poremećaja ritma.