angina pektoris simptomi i uzroci

Simptomi angine pektoris su u prvom redu — veoma snažan bol u obliku stezanja, koji se pojavljuje ispod grudne kosti i širi se u vrat, ramena i ruke, obično levo. Bol kod angine pektoris traje od 4-5 a najviše 20 minuta. Bol je toliko jak i praćen smrtnim strahom da bolesnici trenutno zastaju i miruju…
angina pektoris simptomi i uzroci
Za dva-tri minuta bol prestaje i napad prolazi. To je klasična slika simptoma angine pektoris, prvi put opisane od engleskog lekara Heberdena 1768. godine, koji je tu pojavu posmatrao na samom sebi. Bol i bolest angina pektoris bili su poznati i ranije, ali nedostajalo je objašnjenje.
Seneka, antički pisac, rekao je: »Kod svih bolova se može kazati da ste bolesni, ali za ovaj — to znači dati dušu«. Smatra se da su bolovi angine pektoris najjači i najteži koje čovek može da doživi. Iz prethodnog izlaganja proizlazi i jedna važna karakteristika simptoma angine pektoris. Ona je uvek nečim izazvana, nešto se desilo što je izazvalo napad. To su najčešće napor, uzbuđenja, opterećenja želuca i hladnoća. Kad se razviju veće promene u koronarnim krvnim sudovima, kao što je to kod ateroskleroze, kada je suženje krvnih sudova mnogo veće, angina pektoris može da se pojavi i pri sasvim malim naporima, kao što je to uzimanje hrane, obično kretanje, ili čak i u snu. Tada bolesnika noću budi bol iz sna. Kad se bolesnik uspravi ili dublje diše, napad angine pektoris se smiruje.

Razumljivo je da će napad prestati ako bolesnik uzme neko sredstvo koje širi koronarne krvne sudove. Takvo sredstvo mora, osim što širi krvne sudove, imati i osobinu da deluje brzo. To je lek koji zovemo nitroglicerol ili nitroglicerin. Ta supstancija, stavljena u odgovarajućim, veoma malim količinama pod jezik, brzo, gotovo trenutno će se usisati kroz sluzokožu usta i dovesti do širenja krvnih sudova. Davanjem nitroglicerola bolesniku se za nekoliko minuta prekida napad.

Koji su uzroci koji dovode do angine pektoris

Najvažnije su: ateroskleroza,zadebljanje i zakrečavanje krvnih sudova srca dovodi najčešće do pojave anginoznog bola.
Zatim uzrok može da bude sifilis aorte, kod koga dolazi do postepenog ili naglog sužavanja ili zapušenja ušća koronarnih krvnih sudova.

Značajna uloga pripisuje se i vegetativnom nervnom sistemu, koji kad je prenadražen, kao što se dešava pri jakom uzbuđenju, može dovesti do grčeva u krvnim sudovima, tzv. spazama, i do poremećaja u prilivu krvi. Veliku ulogu ima i duvan. Nema sumnje da preterana upotreba nikotina kod osoba naklonjenih grčevima ili aterosklerozi ima veliku ulogu u pojavljivanju angine pektoris.Teški oblici malokrvnosti mogu takođe dovesti do pojave angine pektoris. Uzrok je u tome što krvna zrnca kod malokrvnosti sadrže veoma malo kiseonika.

Lečenje
Lečenje angine pektoris sastoji se u zaustavljanju napada, što se može postići upotrebom nitroglicerola. Van napada mnoge mere se mogu sprovoditi prema savetu lekara. To će biti, u prvom redu, uklanjanje svega što može dovesti do napada: preteranog rada, trčanja za autobusom, uzbuđenja itd., zatim, regulisanje ishrane, uklanjanje štetnih navika, kao što su pušenje, preterano uzimanje alkohola i sve što pospešuje pojavljivanje ateroskleroze. Pravilan odmor, banjsko lečenje (ugljenokisela kupanja) i talasoterapija deluju povoljno. Kada nije jasno da li je u pitanju angina pektoris izazvana aterosklerozom ili su bolovi drugog porekla (reumatički — spondiloza vratnih pršljenova ili izazvan nekim drugim oboljenjem, tada se vrši pregled srca fizičkim opterećenjem tzv. ergometrijom.
Povezani tekstovi>>> Angina pektoris simptomi i lečenje     Lekovito bilje za ublažavanje angine pektoris

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *