alergijski rinitis

alergijski rinitisIzazivači alergijskih reakcija nalaze se svuda oko nas: u vazduhu, u hrani, na tepisima, zidovima, na posteljini ili na domaćim životinjama. Kod skoro svakog trećeg stanovnika neki od ovih izazivača odgovorni su za simptome kijavice, zapalenja sluzokože nosa i usne šupljine, kašalj, promene na koži i smetnje u disanju. Najčešći pacijenti su deca. Alergolozi predviđaju pravu pošast alergija u 21. veku. One se šire, uprkos sve tačnijim dijagnozama i pravovremenim terapijama.

Uzrok alergija: poremećaj imunološkog sistema
Nije retkost da se kijavica pretvori prvo u bronhitis, a zatim i u bronhijalnu astmu sa teškim smetnjama disanja i mogućim oštećenjem pluća, a i neurodermitis, kao alergijska reakcija na koži, takođe povlači za sobom i druge smetnje.

Uzrok alergija leži u poremećenom imunološkom sistemu, koji sasvim obične čestice registruje kao štetne: prašinu, strugotinu, brašno, polen, životinjsku dlaku, mleko, jezgraste plodove i dr. Posle prvog kontakta sa ovim alergenima organizam stvara antitela. Kod drugog kontakta ta antitela prepoznaju navedene alergene i bore se za odbranu organizma. Između ostalog telo se putem zapalenjskih reakcija i samo bori protiv alergena. Kod astme dolazi do spazmi bronhija, a žilav sekret do te mere može da blokira disajne puteve, da se mora primeniti inhalacija kortizonskih preparata, inače može da dođe do gušenja. Kod alergijskih reakcija kože nastaju zapalenjski ekcemi, alergeni iz hrane uzrokuju mučninu i povraćanje. Kod teških napada može da bu-de ugrožen i kardiovaskularni si-stem.

Stalan rast broja pacijenata sa alergijskim reakcijama u uskoj je vezi sa modernim načinom življenja:
Što su stambeni uslovi bolji, to je povoljnija stvaranje grinja.

Hemijski sastojci i hormoni koji se dodaju hrani, kao i štetni gasovi iz atmosfere, nadražuju odbrambene snage organizma.

Preterana higijena u domaćinstvu ne ide na ruku imunološkom sistemu. Naime, fali mu “trening” u prepoznavanju “neprijatelja”.
Dokazano je da je rizik od alergijskih reakcija kod dece koja imaju braću i sestre, kao i kod dece koja su rano krenula u vrtiće, mnogo manji nego kod ostalih. S obzirom da kod njih češće dolazi do infekcija, imunološki sistem je bolje osposobljen za odbranu. Posebna pažnja je potrebna u porodicama gde već postoji pacijent koji pati od alergijskih reakcija, gde treba uzeti u obzir faktor nasleđa.

Lekovi koji se primenjuju protiv alergija u najvećem broju ne prouzrokuju neželjene efekte. Pre njihove upotrebe, svakako je potrebno mišljenje i savet lekara. Najbolji rezultati se postižu vakcinom koja može trajno da pomogne. Najoptimalnije vreme za vakcinu je jesen. Rezultat će se videti već sledećeg proleća i leta, kada će simptomi biti znatno blaži ili čak izostati.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *