alergija na penicilinPokazalo se da je najveća učestalost alergije na lekove alergija na penicilin. Ukoliko dete dobije alergiju na penicilin, iz terapije se ne izbacuju odmah lekovi koji su izrađeni na njegovoj bazi, kao što su “jugocilin”, polusinetski penicilini, “pentreksil”, ili “ampicilin”,”sinacilin”, ili ‘amoksicilin”, “kliacil”, ili “ospen”. To su lekovi koji se najčešće koriste. A ako se kod deteta pojavila alergija na penicilin posle injekcije penicilina, to ne znači da će tako reagovati i na penicilinski sirup.

Isto važi i za cefalosporine -“cefaleksin”, ili “palitreks”, “cefaklor”, ili “alfacet”. Ako je dete alergično na “longacef” i ceftriaxon, kao i na cedax, ne znači daje ergično na sve cefalosporine.

Da li može da se javi alergija na drugi antibiotik

Može da se javi i alergija na drugi antibiotik.Svi emomicini (“eritromicin”, “hemomicin”, “linkocin”), takođe, mogu da izazovu alergijske reakcije. Ali, ne postoje komercijalni standardni testovi, kao za penicilin i cefalosporine.

Deca mogu da budu alergična i na lekove za skidanje temperature, na “brufen” i “febricet”, bez obzira da li je reč o sirupu, ili čepićima.

Sve reakcije na lekove mogu da budu lokalne i opšte
-lokalne – na mestu uboda igle, i to nije alergija. Može da se javi koprivnjača oko usana, otok usana i otok samo jednog, ili oba oka, otok jezika, čak i kad se daje muskulatorno, venski, ili oralno.

Kao alergija na penicilin može da se javi i anafilaktički šok, koji prati pad pritiska, pad srčane radnje, nesvest. Ako se javi ovaj prvi tip alergije, anafilaktički šok, on se obavezno ispituje. Sve reakcije na lek karakteristične za anafllaktički šok, ako se jave čak i do 72 sata posle uzimanja leka, treba podrobno ispitivati, jer mogu da ugroze život.

Kad se posumnja da se javila alergija na penicilin prvo se rade testovi krvi, a zatim kožno testiranje. Ukoliko su analize krvi pozitivne, ne praktikuje se kožno testiranje, a ako je i rezultat kožnog testiranja negativan, onda je na redu takozvani dozno provokativni test, u bolničkim uslovima.

Alergija na penicilin može da se potvrdi i za vreme i posle testiranja.U toku testiranja, u prvom satu mogu da se jave drastične reakcije, od koprivnjače, do anafilaktičkog šoka. Zbog toga je obavezno da dete bude pod nadzorom lekara. Roditeljima obično sugerišemo da obrate pažnju i u toku sledeća tri dana, da bi isključili i zakasnelu reakciju, ospice, ili koprivnjaču, bez gušenja. Ako se pojavi, detetu se daje antihistaminik.
Ako se ništa nije desilo – to znači da ne postoji alergija na penicilin ili neki antibiotik i da dete slobodno može da uzima i taj lek, i sve ostale iz tih grupa. I peniciline, i cefalosporine.
Ako je test bio pozitivan, to opet ne znači da dete ne sme da pije ostale lekove.Kad postoji alergija na penicilin za svaki lek rade se pojedinačna ispitivanja, ali i testovi koji treba da isključe međusobnu, unakrsnu reakciju.
Najbolje je da ispitivanja počnu već kod prve pojave alergije na lekove.

Alergija na penicilin se pojavi, i nestane. A može da se obnovi i posle punih 20 godina! Čak i tada može da se javi anafilaktična reakcija.

Oduvek se zna da su i najbolji lekovi neka vrsta nužnog zla, ali ako su deca još i alergična na njih – posledice mogu da budu pogubne.

Penicilina ima svugde. Čak i u mleku, ili u jabuci. To su male količine, ali ipak mogu da izazovu reakciju. To, naravno, ne znači da deca kod kojih je utvrdjena alergija na penicilin, ne smeju nikako da piju mleko, ili da jedu jabuke.

Antihistaminici se piju sve dok je vidljiva bilo kakva alergijska reakcija. A da bi se radilo kožno testiranje, mora da prođe šest nedelja od uzimanja antihistaminika, kako bi se koža smirila i iščistila. Za to vreme može da se radi in vitro test.
Za ostale lekove radi se samo dozno-provokativno testiranje, koje traje 2 do 3 sata. A kad mora da se primeni kožno testiranje, roditelji moraju da se naoružaju strpljenjem, jer su ispitianja duža i češća.

Ako se vidi da dete reaguje još dok igla injekcije nije ni izvađena, detetu se odmah daje jedan od antihistaminika: loratadine (“claritin”, “presing”), “bronal”, “fenergan”, ili “aerius”. Mora da dobije i urbazon, i adrenalin.

Preporučuje se da posle svake injekcije dete sačeka reakciju bar pola sata do 45 minuta. Jer, ako se alergija razvije na putu do kuće, reakcija može da bude drastična. Dešava se i da dete ne dobije osip posle prve injekcije penicilina, a da reaguje posle druge.

Alergija na penicilin nije nasledna.Kod alergija na lekove, nema nasleđivanja, kako se ranije tvrdilo u
slučajevima kada je majka bila alergična na penicilin. Dokazano je da dete ne mora da nasledi tu osobinu, jer ne postoji gen koji bi je preneo.