tromboza

Tromboza

Tromboza

Posle srčanog infarkta i moždanog udara, treći po učestalosti, koji se može smatrati hitnim akutnim slučajem, je venska tromboza. Međutim, što se tiče opasnosti po život, ona se pri stvaranju krvnog ugruška u venama može slobodno uporediti sa životnom opasnošću…