Posts

Bol u slezini nakon jela

Slezina je mali organ smešten u gornjem levom odeljku trbušne duplje, iza želuca i ispod dijafragme. Ima važnu funkciju reciklaže dotrajalih crvenih krvnih ćelija i skladištenja novih ćelija krvi i trombocita. Tekst koji sledi pruža…

Uvećana slezina uzrok simptomi lečenje

Uvećana slezina - splenomegalija može biti uzrokovana raznim oboljenjima -virusnim i bakterijskim infekcijama, ali i kancerom. Stoga je veoma važno da se na osnovu simptoma uoči što pre i da se blagovremeno sprovede odgovarajuće lečenje... Slezina…

Slezina funkcija i bolesti

Slezina je organ iznad stomaka i ispod rebara sa leve strane.Ona je otprilike velika kao pesnica.Slezina je deo limfnog sistema i bori se protiv infekcije i čuva vaše telesne tečnosti u ravnoteži. Ona sadrži bela krvna zrnca koje se…