praziluk

Praziluk

Praziluk

Koristan zimski usev, praziluk je zastupljen u mnogim zemljama. Može se ostaviti u zemlji do trenutka upotrebe i, iako ima dugačku sezonu rasta, lako se gaji… Hranljive vrednosti praziluka • Praziluk sadrži malo masnoće, soli i holesterola, ali zato sadrži…