Posts

kila bruh

Kako prepoznati simptome bruha-operacija oporavak

Kila (hernija, bruh) predstavlja prodiranje trbušnih organa, najčešće vijuga tankog creva, kroz oslabljeni zid abdomena, ali može da nastane na stomačnom zidu i usled povrede ili operacije. S obzirom na mesto i mehanizam nastanka, razlikuje…
kila bruh

Hernija, kila, bruh

Hernija ili kila,bruh javlja se kao izraštaj većinom u donjem delu abdomena i liči pomalo na unutrašnju gumu fudbalske lopte koja proviruje kroz pocepanu kožu.Nastaje usled slabosti trbušnog zida ili razmicanja dvaju mišića koji su inače…