seda kosaSEDA kosa nikad nije predstavljala problem. Smatrana je plodom prirodne evolucije, neizbrisivim obeležjem godina koje prolaze .Jednom rečju, nekom vrstom kalendara koji hteo ne hteo, čovek nosi na glavi. Nekada je čak seda kosa smatrana obeležjem zrelosti i mudrosti…

Danas, međutim, mučeni željom za večitom mladošću, prvu sedu dlaku otkrivamo s neprikrivenim nezadovoljstvom. Pošto se u vezi sa sedom kosom postavljaju mnoga pitanja, da bismo na njih odgovorili, obratili smo se dermatologu.

-Smatrate li problem sede kose isključivo estetskom činjenicom ili poremećajem koji zaslužuje da mu se posveti pažnja?
– Kosa je sastavni deo složenog aparata koji se razlikuje zavisno od rase, pola i godina starosti. Boja, oblik, broj i raspored tog sistema genetski se prenose i učestvuju u određivanju karakteristika jedne individue. Posledica toga je da se svaki poremećaj u vezi sa kosom održava ne samo fiziološki već i psihološki, stoga zaslužuje da mu i lekar obrati dužnu pažnju.

Melanin određuje boju kose

Da pogledamo koji su to psihološki aspekti izričito vezani za boju kose?
– Kosa igra veoma veliki estetski značaj. U narodu postoji verovanje da je boja kose u vezi sa karakterom. Tako se, na primer, crvenokosoj ženi pripisuje agresivnost, sedim glavama mudrost i tako dalje.

Ako ostavimo po strani »filozofiju«, može li se reći od čega zavisi pigmentacija kose?

– U stvari, boja kose, u prirodi, u vezi je sa prisustvom u baznom delu korena dlake jedne ćelije: melanocita. Taj elemenat proizvodi pigment melanin, koji je odgovoran za hromatsku gradaciju kose.

Je li to isti onaj melanin koji učestvuje u procesima pigmentacije kože?
– Tačno. Taj isti pigment odgovoran je i za pigmentaciju kože i membrane koja prekriva unutrašnjost našeg oka, nazvane sudovnjača. Eto zašto postoji tesna veza između boje kose, kože i očiju.

Da li je seda kosa posledica starenja

A sad da kažemo nešto baš o sedoj kosi. Da li je tačno da je ona znak starenja?
– I kosa, kao i ostali delovi organizma, podložna je procesu fiziološkog starenja koji se u njenom slučaju manifestuje sedom kosom. Ova dekoloracija kose počinje nekad ranije nekad kasnije, ali se smatra fiziološkom kad se javi oko četrdesete godine starosti.

Koje su faze fenomena sedenja kose?
– Uglavnom počinje na slepoočnicama, da bi se zatim proširio na ostali deo glave, bradu, pazuho, sve do pubesa, dok obrve i trepavice normalno najduže zadrže prirodnu boju. Dekoloracija se prvo javi na ograničenom broju dlaka pa se zatim raspoređuje u obliku pega da bi se proširila na čitavu glavu.

Seda kosa u mladosti — nasledno porodično obeležje
Kad se ova pojava javi suviše rano, treba li je shvatiti svedočanstvom neke skrivene bolesti?
– Seda kosa kod mladih ljudi sama po sebi nije znak bolesti jer je često izraz naslednog porodičnog obeležja.
Stoga nema razloga za zabrinutost.

Znači li to da, zbog naslednih faktora, nečiji organizam proizvodi manje melanina pa nam kosa sedi?
– Da. ali ne samo to. Boju kose ne određuje samo prisustvo melaninskih pigmenata već i refleksija ili upijanje raznih talasnih dužina vidljivog spektra svetlosti a to je u vezi i sa različitom konstrukcijom dlake. Tako je starenje dlake, s jedne strane, posledica progresivnog smanjivanja melanina, s druge strane, različite strukturalne arhitekture, ili pojave prostora ispunjenih vazduhom u nivou površine dlake.
Treba da se podsetimo da pored »fiziološki« sede kose postoje i patološke forme, tehnički nazvane leucotrichia, koje mogu biti nasledne ili stečene. Od urođenih, to jest, prenesenih naslednim putem, najčešće su beli pramen na čelu, nazvan polliosa, koji se može javiti izolovano ili praćen drugim anomalijama pigmentacije. Tu je zatim albinizam, gde pigmenta nema ne samo u kosi već ni u oku ni koži. Medu stečenim oblicima nalazi se leucotrichia, posledica opadanja kose, kao, na primer, kod alopecije i delova koji su prethodno zračeni X zracima.

Uticaj bolesti na sedenje kose

Postoje li i neke bolesti koje uzrokuju sedu kosu?
– Promena boje kose ponekad može biti izraz neke bolesti te je lekareva dužnost da protumači taj signal i utvrdi pacijentovo zdravstveno stanje. Među bolestima koje mogu da izazovu promenu boje kose podsetićemo se: stanja pothranjenosti ili organskog propadanja, nedostatak vitamina i proteina, perniciozne anemije, oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem, posebno ticeoidne. Važno je da se podvuče da seda kosa u vezi sa nabrojanim oboljenjima samo privremena pojava.

Znači problem sede kose medicini je savršeno jasan ili možda krije još neke neispitane aspekte?

– To je tema koja je uglavnom razrešena, ali dužnost mi je da se osvrnem i na prisustvo nekih oblika koji ne podležu krutoj naučnoj klasifikaciji i teško ih je protumačiti. To su oblici koji se javljaju posle neke velike psihičke traume, naravno ne u obliku običnog straha, već nečeg mnogo ozbiljnijeg, ili, sporije, kod osoba izloženih neprekidnim psihološkim stresovima, kao, na primer, velikim brigama. U tim slučajevima, izgleda da bioelektrične struje izazivaju definitivna oštećenja pigmentacije dlake.
Bez obzira kakav bio uzrok sedoj kosi, on skoro uvek čoveku predstavlja estetski nedostatak koji želi da ispravi.

Još jedno pitanje: može li se tvrditi da su osobe sa sedom kosom manje podložne opadanju kose?
– Nema spora da je seda kosa grublja i čvršća od normalne. Stoga je i otpornija prema napadima raznih spoljnih faktora i redje opada.