Frigidnost je nesposobnost da se i pored postojanja svih potrebnih uslova u toku polnog odnosa u potpunosti postigne završno zadovoljstvo koje dovodi do rasterećenja polne napetosti. Frigidnost predstavlja jedan od najkompleksnijih problema seksualne psihopatologije žene.

Pitanje frigidnosti-polne neosetljivosti kod žena ranije nije tretirano zbog nazadnih moralnih shvatanja, mada je sa medicinskog stanovišta ovaj problem bio uvek značajan.Frigidnost žene otkriva hormonske, organske i psihičke poremećaje. Vekovni uticaj religije oformio je shvatanje da je polno opštenje greh i nepristojan čin, zbog čega su i lekari dugo izbegavali da proučavaju polne probleme i njihove posledice. Nema sumnje da su ti problemi bili od velikog značaja za srećnu i harmoničnu bračnu zajednicu. Značajna ispitivanja i izučavanja u tom pravcu započeo je Frojd, tako da se danas razvila posebna grana — seksologija, koja se isključivo bavi seksualnim problemima.

Danas je dokazano da umeren seksualni život donosi psihičku i nervnu ravnotežu i deluje stimulativno na radnu aktivnost. Ispitivanja koja su sproveli ginekolozi i psihijatri ukazuju da frigidnost žene odbija muža i vodi ka razvodu braka. Svakako da je frigidnost jedan od oblika poremećaja seksualnog nagona žene i označava odsustvo seksualnog zadovoljstva (orgazma) za vreme polnog opštenja.Žene sa normalnom polnom osetljivošću imaju orgazam pri svakom polnom opštenju. Svakako da to zavisi od raspoloženja, zdravstvenog stanja, načina ishrane itd.

Postoje i žene koje su bez orgazma, bez osećaja i seksualnih želja. Ima i takvih koje osećaju odvratnost prema polnom životu. Naravno to stvara nesporazume i sukobe koji vode rasulu bračne zajednice.
Isto tako izvestan broj žena karakteriše umanjena polna osetljivost. One i pored relativno čestog opštenja retko doživljavaju orgazam. Takve žene su nezadovoljne svojim stanjem, pa zato često traže lekarsku pomoć.

Kod delimične frigidnosti postoji želja za polnim opštenjem ali orgazam izostaje.

Frigidnost može biti primarna i ona se javlja kod žena koje nikad nisu imale orgazam. Sekundarna je frigidnost žena koje veoma retko imaju orgazam i pored čestog polnog opštenja.

Posle fiziološkog prestanka menstruacije bez obzira na godine starosti ne prestaje normalna polna osetljivost. To ukazuje da žene i u starosti imaju potrebu za seksualnim odnosima.Čak i kod žena koje su operativno kastrirane postoji mogućnost orgazma pošto u mehanizmu njegovog nastanka dominantnu ulogu igra psiha i ceo niz žlezda koje luče hormone. Svi periferni nadražaji koji dolaze od čula, kao i lokalne senzacije koje potiču od genitalnih organa prenose se u koru velikog mozga, gde se njihovim sumiranjem ostvaruju uslovi za doživljavanje seksualnog zadovoljstva.Žena u stvari seksualno zadovoljstvo doživljava psihički, pa je u stanju da pri jednom snošaju više puta doživi orgazam bez većeg telesnog zamaranja.

Prvi orgazam se javlja kod žene tek posle izvesnog perioda seksualnog života koji može trajati više nedelja, meseci pa čak i godina. Najveći broj žena oseti orgazam u toku prve godine seksualnog života. Veoma važan događaj u životu žene je svakako prvi polni snošaj i početak seksualnog života. Kod znatnog broja žena ovo se dešava kao slučajan doživljaj, bez neke prethodne psihičke pripreme. Od okolndsti pod kojima se to desilo zavisi hoće li ovaj događaj ostaviti pozitivan ili negativan uticaj na dalji seksualni život.

Danas se smatra da je frigidnost mnogo češća nego što se to obično smatralo, ali ni u tom se ne sme preterivati. Statistički podaci u ovom slučaju ne moraju da budu tačni, pošto veoma veliki broj žena teško poverava najintimnije delove svog života.

Frigidnost uslovljavaju različiti faktori. Kao najvažniji momenti navode se psihički uzroci, oboljenja žlezda koje luče hormone, opšta oboljenja, gde je narušeno opšte stanje žene, ginekološka oboljenja itd. Obično faktori koji uslovljavaju frigidnost nisu izolovani već predstavljaju rezultat više štetnih uticaja. Svaki organizam ima svoje specifičnosti i pod istim uslovima različito reaguje. Dok bol pri prvom snošaju, kod mnogih žena prouzrokuje izostanak orgazma, kod drugih i pored bola postoji normalna polna osetljivost. Ako je početak polnog života bio praćen izrazito jakim bolom, to će ostati negativan psihički doživljaj, posebno ako jačina bola dominira nad zadovoljstvom. To može da izazove odvratnost prema seksualnom odnosu i uguši želju, što nekad vodi i u seksualnu nastranost. Individualno reagovanje organizma vidi se i iz činjenice da neke žene imaju orgazam i posle prestanka menstruacije, čak i posle steriliizacije, a druge zbog zapaljenja manjeg stepena postaju neosetljive.

Ipak najvažniji uzrok frigidnosti je psihičke prirode. Psihički faktori imaju široku podlogu, a među njima je strah od neželjene trudnoće, ljubomora, nesklad u bračnom životu, depresivna stanja, psihoneuroze itd. Poznato je da odsustvo simpatija i ljubavi prema partneru može biti uzrok trajne frigidnosti. Psiholabilne žene podsvesno reaguju refleksnim grčem mišića vagine pa je snošaj onemogućen. Oboljenje žlezda koje luče hormone je jedan od faktora koji dovodi do trajne frigidnosti. Psihičke reakcije i stanje uzbuđenosti imaju uticaj na žlezde koje luče hormone, posebno na one koje upravljaju funkcijom genitalnih organa. Najčešći su poremećaji funkcije jajnika, a uzrok frigidnosti mogu biti oboljenja štitne žlezde, nadbubrega, gušterače, kada se javlja šećerna bolest itd.

Postoje i uzroci koji potiču od strane muškog partnera, kao ejakulacija (izbacivanje semene tečnosti) pre vremena, nedovoljna erekcija (ukrućenost) polnog uda i slično. Jedan deo žena uzroke friginosti pripisuje ponašanju muškaraca, a stalno izostajanje orgazma izaziva kod njih sve veći strah od odnosa i stanje se sve više pogoršava. Žene se čak u nekim slučajevima ustežu da svoje tegobe iznesu lekaru.

U današnjem tempu života i rada kao faktor frigidnosti žene navode umor, posebno zaposlene žene. Lekari koji se bave ovom problematikom kao uzrok polne neosetljivosti žene navode teška psihička oboljenja, traume u detinjstvu, silovanje i slično. Kod žena veće kulture, intelektualki, procenat normalne polne osetljivosti je viši, verovatno zato što imaju bolje životne uslove i što im u braku vlada veća harmonija. Međutim kod intelektualki je i veći procenat potpuno frigidnih. Ipak najviše ih je sekundarno frigidnih, tj. onih koje retko doživljavaju orgazam, što se objašnjava složenijom strukturom njihove ličnosti.

Pošto je frigidnost veoma složenog porekla to i lečenje zahteva otkalanjanje primarnih uzroka koji su do nje i doveli. Neophodno je otkloniti organska oboljenja, podići opšti zdravstveni nivo i voditi uredan život bez preteranih fizičkih i intelektualnih napora.

U slučaju zapaljenskih promena osnovno je lečenje zapaljenskih procesa na genitalnim organima žene. Ukoliko se otklone svi vidljivi elementi, uzrok frigidnosti je psihičke prirode pa je potrebna intervencija psihijatra.

U spektru ostalih terapijskih mera neophodna je pravilna ishrana bogata vitaminima i belančevinama, pošto ti elementi učestvuju u metabolizmu hormona. Seksualne funkcije su povezane sa psihičkim procesima i sva zbivanja u njima utiču na funkciju celokupnog organizma.

Zbog svega toga žena je prinuđena da ginekologu poveri i najintimnije momente iz ličnog i porodičnog života pa je razumljivo da je orijentisana uvek na lekara kome će moći da poveri i otkrije svoj intimni život.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *