vibrator
Većina mladića je opterećena veličinom svog penisa. Mnogi su poprilično zabrinuti jer je njihov penis tanak i nema potrebnu debljinu da bi zadovoljio ženu.

Ali šta je sa oblikom.
Studije na ovu temu pokazuju da muškarci nisu zabrinuti po ovom pitanju. Svega 20% muškaraca ima prave penise, kod 36% su krivi u levu ili desnu stranu, kod 5% su savijeni na dole, dok je ostatak povijen prema gore. Većina anketa rađena na ovu temu je potvrdila da žene najviše vole penise koji su povijeni na gore jer tokom odnosa udaraju u G tačku.
Takođe jedan od popularnijih modela je i oblik velike pečurke. U koliko nemate jedan od ovih kupite vibrator i improvizujte.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *