Crni kim skromno, ali nadasve moćno, seme ubija Meticilin-rezistentni stafilokokus aureus, leči telo otrovano hemijskim oružjem, stimuliše regeneraciju umirućih beta-ćelija dijabetičnog pankreasa, a opet, malo osoba uopšte zna za njegovo postojanje.

Pozitivna dejstva crnog kima
Seme biljke koja cveta jednom godišnje, Nigella Sativa– e, oduvek je bilo cenjeno zbog njegovih nezapamćenih isceljujućih osobina. Iako je među pripadnicima kultura sa engleskog govornog područja poznato pod imenima rimski korijander, crni susam, crni kumin, crni kim i seme luka, u današnje vreme se jednostavno označava kao crno seme, što u krajnjoj liniji bar tačno opisuje njegov fizički izgled. Zapisi o njegovom uzgajanju i upotrebi potiču još iz drevnog Egipta.

crni kim kao lek

Ulje crnog kima je zapravo pronađeno u grobnici egipatskog faraona Tutankamona i staro je oko 3300 godina. U arabijskim kulturama crni kumin je poznat pod nazivom Habbatul barakah, što znači „seme blagoslova“. Takođe se veruje da je islamski prorok Muhamed za ovo seme rekao da je „lek za sve osim za smrt“.

Povezano>>> Ulje crnog kima

Mnogi od pozitivnih zdravstvenih efekata tradicionalno pripisanih crnom kuminu su temeljno opisani i potvrđeni u bio-medicinskoj literaturi. Zapravo, počevši od 1964. godine, objavljeno je i recenzirano 656 studija na ovu temu.
Indeksirali smo među njima istaknuta istraživanja, i učinili ih dostupnim na sajtu GreenMedInfo.comili na našoj stranici Black Seed (Nigella Sativa), u vezi sa preko 40 patoloških stanja kod kojih se može pomoći upotrebom ove biljke, a posredstvom preko 20 izraženih farmakoloških dejstava koja ostvaruje, kao što su:

Slično>>> Crni kumin

● Analgetsko (protiv bolova)

●Anti-bakterijsko

●Anti-inflamatorno

●Anti-ulkusno

●Anti-holinergičko

●Anti-gljivično

●Anti-hipertenzivno

●Antioksidantno

●Spazmolitičko

●Antivirusno

●Bronhodilatatorno

● Anti-dijabetičko (inhibicija glukoneogeneze)

●Hepatoprotektivno (štiti jetru)

●Hipotenzivno

●Insulin-senzibilizujuće

●Interferon-indukujuće

●Leukotrien-antagonističko

●Renoprotektivno (štiti bubreg)

●TumorNecrosisFactorAlphainhibirajuće

Ova farmakološka dejstva su samo delić mnogo veće grupe korisnih efekata koje crno seme ostvaruje. Iako je činjenica da crno seme ima moć da na pozitivan način utiče na promenu tako puno bioloških mehanizama fascinantna, ovo je zapravo uobičajena pojava među tradicionalnim biljnim lekovima.
Crni kim je ispitivan u vezi sa veoma specifičnim patološkim stanjima. Neke od njegovih najznačajnijih upotreba jesu u sastavu:

● Dijabetesa tipa 2: 2 grama crnog kima dnevno rezultovalo je smanjenjem vrednosti glukoze našte srca, smanjenom insulinskom rezistencijom, pojačanom funkcijom beta ćelija pankreasa i smanjenjem koncentracije glukoziranog hemoglobina (HbA1c) kod ljudskih ispitanika.

●Helicobacter Pylori infekcije: Crni kim poseduje klinički koristan anti-HelicobacterPyloriefekat, po efikasnosti uporediv sa trostrukom terapijom eradikacije.

●Epilepsije: Za crni kim je tradicionalno poznato da poseduje anti-konvulzivna svojstva. U studiji iz 2007. godine koja se ticala epileptične dece čije stanje nije dobro odgovaralo na primenu konvencionalne terapije, utvrđeno je da je vodeni ekstrakt crnog kima značajno smanjio učestalost napada.

●Visokog krvnog pritiska: Svakodnevna upotreba 100 i 200 miligrama ekstrakta crnog kima, dva puta na dan u trajanju od 2 meseca, se pokazala delotvornom u snižavanju povišenog krvnog pritiska kod pacijenata sa blagom hipertenzijom.

●Astme: Timokinon, jedna od glavnih komponenti u sastavu Nigellasativa(crnog kumina) je efikasniji od leka fluticasone, testirano na animalnom obliku ove bolesti. Druga studija, ovoga puta na humanim subjektima, zaključila je da prokuvani vodeni ekstrakt crnog kima poseduje relativno potentan anti-astmatični efekat na astmatične disajne puteve.

●Akutnog tonzilo-faringitisa: manifestnog zapaljenjem krajnika ili ždrela (npr. gušoboljom), najčešće virusnog porekla. Kapsule crnog kima (u kombinaciji sa Phyllanthusniruri) u značajnoj meri smanjuju bol u grlu i smanjuju potrebu za analgeticima kod ljudskih subjekata.

●Oštećenja usled dejstva hemijskih oružja: Nasumična, placebo-kontrolisana humana studija kod pacijenata koji su bili izloženi dejstvu hemijskih agenasa, utvrdila je da je prokuvani vodeni ekstrakt crnog kima smanjio respiratorne simptome, „sviranje“ u grudima i popravio parametre testova plućne funkcije, a takođe smanjio i potrebu za medikamentoznim tretmanom.

●Rak debelog creva: Ćelijska ispitivanja su pokazala da ekstrakt crnog kima, kada se uporedi sahemio-terapeutikom 5-fluoruracilom, ima povoljniji efekat u smislu supresije rasta tumorske mase, ali sa daleko povoljnijim profilom koji se tiče neželjenih efekata. Animalna ispitivanja su pronašla da ulje crnog kima ispoljava značajne inhibitorne efekte na rast tumora debelog creva kod pacova, bez prisustva primetnih neželjenih dejstava.

●MRSA (Meticilin-rezistentni stafilokokus aureus): Crni kim deluje antibakterijski protiv klinički izolovanih sojeva meticilin-rezistentnog stafilokokus aureusa.

●Odvikavanja kod bolesti zavisnosti/apstinencijalnog sindroma: Studija sprovedena kod 35 opijatnih zavisnika, zaključila je da je crni kim efikasna terapija kod dugoročnog tretmana zavisnosti od opijata.
Saznaj više>>> Crni kumin (kim) delotvoran i protiv alergija