pomorandže lekovita svojstvaLEKOVITA SVOJSTVA
-Jačanje opšte otpornosti organizma.
-Zaštita od nekih virusa.
-Jačanje apetita i pomaie varenje hrane.
-Snižava nivo holesterola u krvi.
-Sprečava stvaranje masnih pločica na zidovima arte-rija.
-Umanjenje opasnosti od pojave nekih vrsta raka.

K o l i k o ?
U narodnoj medicini pomorandže se koriste ikod svih bronbijalnih i astmatienih stanja, kod mršavljenja, kao srčanli tonik i stimulator cirkulacdije krvi. Dnevno korišćenje jedne pomorandže pomaže funkcije organa za varenje, čisti krv, deluje kao unutrašnji antiseptik, tonik — stimulant itd.
Istraživači su došli do zaključka da veća potroštnja pomorandže i drugih citrusa plodova utiče na opadanje oboljenja i manju smrtnost od raka stomaka u SAD. Vdtamin C se smatra antikancerogenim agensom, koji sprečava stvaranje kancerogene materije — nitrozamina. Statistike pokazuje da što je veća potrošnja pomorandži i drugog voća, manje je oboljenja od raka. Prema nekim studijama istraživača, oni koji jedu više pomorandži, manje rizikuju da obole od raka, naročito raka jednjaka.

U novijoj studiji istraživača iz Švedske stoji da je u krajevima gde su najređe pojave raka pankreasa, najveća potrošnja citrus plodova, mrkve i drugog voća i povrća sa žutim mesom.

Naučnici u SAD su ustanovili da pomorandža i drugi citrus plodovi imaju moć da snižavaju nivo holesterola u krvi. Brojni nalazi govore da pektin, biljno vlakno koje se nalazi u kori i opni pomorandže i grejpfruta, može znatno sniziti holesterol u krvi.

Pomorandže, naročito sok pomorandže, sprečavaju virusne infekcije. Smatra se da u soku pomorandže pored vitamina C postoji i još nedovoljno istražena supstanca koja deluje protiv virusa u sprezi sa vitaminom C.

Neki naučnici su ustanovili da sastojci kore pomorandže pomažu kod ubijanja bakterija i gljivica i utiču na sniženje holesterola u krvi.

Za što bolje dejstvo na sniženju holesterola u krvi i aktiviranje materija koje štite arterije, treba jesti voćno meso i pokožicu __(beličasta opna ispod kore) pomorandže, koji sadrži pektin, nesvarljiva biljna vlakna koja usporavjju resorpciju masti i tako snižavaju nivo holesteroia u krvi.
DIJETE KOJE OGRANICAVAJU KORIŠCENJE

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *