pesticidi u hraniOtrovni pesticidi kruže našim telom…
Dva i po miliona tona industrijskih pesticida se koristi svake godine si sveta za poboljšanje prinosa i uklanjanje štetočina. Specifično formulisani da budu smrtonosni za određene organizme, pesticidi su toksični i za ljude, a talože se i u vodi i tlu, pa i u hrani. „Savremena proizvodnja hrane podrazumeva korišćenje veštačkih hemikalija”, kaže dr Džef Gilman, profesor hortikulture na Univerzitetu Minesote i autor knjige Istina o organskom baštovanstvu. „Mnoge od ovih hemikalija potencijalno su opasne po ljude ako su izloženi velikim koncentracijama ili ako su izloženi malim koncentracijama tokom dužeg vremenskog perioda.”

Pesticidi nas truju polako ali sigurno
Hrana sadrži hranljive sastojke važne za zdravlje, ali isto tako može da sadrži i hemikalije koje povećavaju rizik od bolesti. Ove hemikalije uključuju pesticide, herbicide, veštačke boje i ukuse, konzervanse, đubriva, kao i industrijski proizvedene masti i zaslađivače. Reč pesticidi označava supstance (ili mešavine supstanci) koje ubijaju štetočine ili sprečavaju i smanjuju oštećenja koja štetočine mogu naneti biljkama. Štetočine mogu biti insekti, glodari i druge životinje, korovi, gljivice, bakterije ili virusi.

Stoga u pesticide spadaju: insekticidi koji ubijaju insekte, herbicidi koji uništavaju korove i neželjenu vegetaciju, fungicidi koji štite seme od gljivica koje žive u zemljištu, baktericidi koji suzbijaju opasne bakterije, virucidi koji suzbijaju viruse, nematicidi koji uništavaju valjkaste crve (nematode), miticidi koji ubijaju grinje i krpelje, rodenticidi koji suzbijaju glodare. Pesticidi uključuju i supstance koje se koriste za modifikovanje rasta biljke (regulatori rasta), defolijante koji su namenjeni za izazivanje prevremenog opadanja lišća (pre berbe, odnosno žetve), ili desikante koji deluju na sušenje biljke. Pesticidi su obično hemikalije, ali mogu biti napravljeni i od prirodniih materijala (životinjskog, biljnog, bakterijskog itd. porekla). Termin pesticidi odnosi se na veliku i raznoliku grupu hemikalija ili proizvoda, pa je važno uvek navesti konkretnu vrstu koja se koristi.

Uticaj pesticida iz hrane na zdravlje
Voće i povrće se tretiraju pesticidima, a ostaci pesticida u njima mogu da budu rizični za zdravlje ljudi svih doba starosti. Prema američkoj Agenciji za zaštitu životne sredine, pesticidi mogu biti opasni za ljude, životinje ili životnu sredinu, jer su napravljeni tako da ubiju ili naškode živim organizmima. Zbog toga, ostaci pesticida u hrani koju jedemo mogu da utiču na naše zdravlje, iako vlade svih zemalja propisuju upotrebu pesticida, u hrani se još uvek mogu naći ostaci.

Koje probleme mogu da uzrokuju pesticidi?
Evo šta pokazuju istraživanja…
Istraživanje koje su radili naučnici Škole za javno zdravlje Harvard univerziteta, objavljeno u časopisu Pedijatrija u junu 2010. godine, otkrilo je da izloženost organofosfatima može da doprinese rasprostranjenosti broja dece koja pate od sindroma hiperaktivnosti i problema sa pažnjom. Izloženost ovim pesticidima dovodi se i u vezu sa problemima u ponašanju i učenju kod dece. Deca koja su počela da jedu organske proizvode umesto onih tretiranih pesticidima, više nisu imala značajan nivo organofosfata u urinu, pokazalo je istraživanje Emori univerziteta objavljeno 2008. godine.
Izloženost kombinaciji pesticida i herbicida povećava rizik od Parkinsonove bolesti, posebno kod mlađih ljudi, pokazalo ie istraživanje Univerziteta Kaliforniia u Berkliiu. obiavljeno 2009. godine.
Organofosfati mogu da utiču na nervn sistem. Prema američkom ministarstvt za prirodna bogatstva i životnu sredini znaci delovanja organofosfata na nervni sistem su: prekomerna proizvodnja pljuvačke, bolovi u želucu, povraćanje konstipacija i dijareja. Ovi pesticidi su prema američkim podacima najviše pronađeni u celeru, breskvama. bobičastom voću, jabukama, paprikama, grožđu i krompiru.