Mnoge ljude zbunjuju varijante vitaminskih standarda obeleženih kao RDA, U.S.RDA i MDR. Kad shvatite da one ne označavaju iste stvari, bićete manje zbunjeni njima. RDA(Preporučena dnevna potreba)je kao izraz ušla u upotrebu 1941. godine, kada je Vlada SAD ustanovila Odbor za namirnice i ishranu Nacionalnog istraživačkog saveta Akademije nauka, u cilju zaštite narodnog zdravlja.

RDA nije formulisana tako da pokriva potrebe onih koji su bolesni – ona nije terapeutska i namenjena je striktno zdravim osobama – niti uzima u obzir gubitak hranljivih sastojaka do kojeg dolazi tokom prerade i pripremanja. Ona predstavlja procenu potreba za hranljivim sastojcima neophodnim za obezbeđivanje pravilnog rasta i razvoja dece i sprečavanja iscrpljivanja zaliha tih sastojaka kod odraslih osoba.

Preporučena dnevna potreba ne predstavlja optimalno unošenje hranljivih sastojaka, niti model za savršenu ishranu. Tu nije reč o prosečnim potrebnim količinama, već o preporukama, čija je namera da izađu u susret potrebama zdravih ljudi sa najvišim zahtevima.

U.S.RDA (Preporučena dnevne potrebe za SAD) formulisala je Uprava za namirnice i lekove (FDA) da bi ih koristila kao zakonske standarde za etiketiranje namirnica kad je reč o hranljivim sastojcima. (Kao osnova za U.S.RDA korišćena je RDA.) Na etiketi (nalepnici) moraju biti navedeni veličina porcije, broj porcija koje sadrži pakovanje, kalorije i deset hranljivih sastojaka (proteini, ugljeni hidrati, masnoće, vitamin A, vitamin C, tijamin, riboflavin, nijacin, kalcijum i gvožđe). Informacije o sadržaju natrijuma, holesterola i zasićenih i nezasićenih masti u ovom trenutku su stvar izbora proizivođača, ali očekuje se da će vrlo skoro postati zakonska obaveza. (U.S.RDA procenti za vitamine D, E, B6, fosfor, jod, magnezijum, cink, bakar, biotin i pantotensku kiselinu ostaju stvar izbora.)

Budući da su U.S.RDA formirane na osnovu najvećih vrednosti RDA, one uglavnom premašuju osnovne potrebe većine zdravih ljudi, mada veoma malo pojedinaca danas može da bude svrstano u tu hipotetičku kategoriju. Stres i bolest, prošlost ili sadašnjost, imaju različitog uticaja na potrebe pojedinaca za hranljivim sastojcima. Puka činjenica da je na proizvodu navedeno da obezbeđuje 100 procenata U.S.RDA
Za neki hranljivi sastojak ne mora obave-zno da znači i da ih vi dobijate, a ni da je to dovoljna količina za vaše individualne potrebe. Što se tiče mnogihvodećih stručnjaka za ishranu, i RDA i U.S.RDA su žalosno neodgovarajuće.

Šta da tražite
Pri kupovini minerala, potražite na nalepnici reč helirani. Samo 10 procenata uobičajenih minerala asimilovaće se u vašem organizmu, ali ako se udruže sa aminokiselinama u procesu heliranja, delotvornost asimilacije povećava se za tri do pet puta.

Hidrolisan znači da može da se meša s vodom. Hidrolisani protein-helati znači da se dodatak nalazi u obliku koji je najpodesniji za asimilaciju.
Predigestirani proteinjeste protein koji je unapred razložen i može odmah da uđe u krvotok.
Hladno presovani jeste izraz koji je važno da stoji na etiketi kada kupujete ulje ili uljne kapsule. On znači da vitamini nisu bili uništeni zbog izlaganja visokim temperaturama i da je ulje, ekstrahovano hladnim presovanjem, ostalo polinezasićeno.

Šta su emulzifikatori?
Emulzifikatori služe za homogenizovanje sastojaka koji se u normalnim uslovima loše mešaju. Uglavnom se koriste lecitin i pektin, koji su prirodni i bezbedni, ali nažalost, nisu i jedini koje se upotrebljavaju. Između ostalih, još uvek se u upotrebi polisorbat 60 (koji je još pod istragom FDA), rogač (na FDA listi aditiva koji zahtevaju dalje proučavanje zbog eventualnog mutagenog, reproduktivnog i teratogenog dejstva) i karaginan (koji FDA suviše sporo ispituje).

Da li su boje koje se koriste za oblaganje vitamina prirodne ili veštačke, i kako mogu da primetim razliku?

Nažaiost, mnogi sintetički vitamini u svojim oblogama sadrže boje od katrana kamenog ulja – što se drži u tajnosti. (Drugim rečima, o tome na etiketi ne piše ništa.) Te boje ne moraju obavezno da budu štetne, ali mogu da izazovu alergijske reakcije.Savet je da igrate na sigurno i kupujete prirodne vitamine koji nemaju nikakvih nezakonitih veštačkih primesa – i da tako i kažete!