multivitaminski preparatiŠta treba da znate kod kupovine multivitaminskih preparata

Mnogi kod kupovine malih vitaminskih dodataka čak ni ne pogledaju šta piše na etiketi. Zatraže od prodavca multivitaminski preparat i jednostavno uzmu ono što im se pruži, ne shvatajući pri tom da taj preparat možda količinski i ne sadrži sve ono što im je potrebno.

Multivitaminski preparati se razlikuju po količinama uključenih vitamina, a najskuplji ne mora obavezno da bude i najbolji. Jedini način da budete sigurni da dobijate B6 ili vitamin C koji su vam potrebni, jeste da pročitate one sitne napise na etiketama. Takođe, ukoliko patite od neke alergije, pametno ćete postupiti ako pročitate šta sve sadrži vaš dodatak.

Ako na etiketi ima i izraza koji su vam nepoznati,koje ne razumete, pitajte apotekara ili prodavca da vam objasne ili jednostavno vidite na internetu. Ukoliko oni u apoteci ne mogu da vam odmah odgovore, dodatak radije kupite na nekom drugom mestu, od nekoga ko će umeti da vam odgovori na eventualna pitanja.
I iznad svega, vodite računa o dozi koju dobijate. Ako vam je preporučeno da uzimate vitamin E tri puta dnevno, onda je malo verovatno da vam je potreban onaj od 400 i. j.

Vitamini i minerali dostupni su u različitim jačinama. Povedite računa da dobijete ono što tražite – i što vam je potrebno. Činjenica da niste razumeli natpis na etiketi može da vam uskrati mnoge koristi od vitamina.

Metrički sistem
1 kg jednak je 1.000 g 1 g jednak je 1.000 mg 1 mg jednak je hiljaditom delu grama (1/1.000)
1 mikrogram jednak je hiljaditom delu miligrama (1/1.===) 1 gama jednak je 1 mikrogramu

Kako se to meri
I.J., RE, mg, mcg – malo može da znači mnogo.
Tehnologija koja se koristi za merenje vitamina i nije u toj meri zabrinjavajuća koliko vam se možda čini. Vitamini rastvorljivi u mastima (A, E, D i K) obično se mere internacionalnim jedinicama (i. j.). Međutim, pre nekoliko godina, ekspertska grupa Organizacije za hranu i poljoprivredu Svetske zdravstvene organizacije (FAO/WHO) odlučila je da izmeni način merenja za vitamin A. Umesto u internacionalnim jedinicama, rešili su da se vrednost vitamina A izražava u odnosu na retinolske ekvivalente (RE), to jest, odgovarajućom težinom retinola (vitamin A1, alkohol) koji je zaista apsorbovan i konvertovan. Retinolski ekvivalenti su otprilike petostruko manji od internacionalnih jedinica (i. j.). Preporučena dnevna potreba od 5.000 i. j. za muškarca između dvadeset tri i pedeset godina, iznosila bi samo oko 1.000 RE; 4.000 i. j. za žene istih godina bila bi samo 800 RE.
Najveći deo ostalih vitamina i minerala meri se u miligramima (mg) i mikrogramima (mcg). Ako naučite da je 1 g jednak 0,033 unce, da je potrebno 28,35 g da bi se dostigla 1 unca (a da 1 tečna unca iznosi dve supene kašike tečnosti), steći ćete bolju predodžbu o tome koliko – bolje rečeno, koliko je malo – vitamina i minerala potrebno da valjano obave svoj posao.