Pri kupovini banana, narandži ili limuna sigurno ste obratili pažnju na etikete zalepljene na sam plod, ali, da li ste ikad razmišljali šta one označavaju?

Kod sastavljen od brojeva, pored uočljivog logotipa, koji možete da primetite na južnom voću u hipermarketima, donosi veoma važnu informaciju za potrošača.

Iako GMO proizvodi nisu obeleženi, postoji trik koji može da vam pomogne da prepoznate GMO voće i povrće.

Potražite broj na nalepnici proizvoda, koji se zove PLU (Product Lookup Number).

banana

Ako je PLU četvorocifreni broj koji počinje sa 3 ili 4, to znači da proizvod nije GMO, ali da je gajen po „intenzivnom“ principu, odnosno da je nastao na farmi koja koristi hemikalije i pesticide.

Ukoliko broj na nalepnici ima pet cifara koje počinju sa 9, to znači da je proizvod organski, uzgojen bez hemikalija, pesticida, odnosno genetske modifikacije.

„Osmica“, pak, je znak genetski modifikovanog proizvoda, koji je neprirodno uzgojen uz primenu genetske modifikacije.