Najprihvatljivija i najprirodnija, a samim tim i najzastupljenija je rekreacija hodanjem.Ova vrsta fizičke aktivnosti preporučuje se u svim životnim dobima, i to bilo da ste na odmoru, izletu, u toku radne nedelje. Poruka je uvek ista – krećite se što češće, jer hodanje poboljšava fizičke sposobnosti, odnosno opšte zdravlje.

Kako pravilno da se rekreiramo hodanjem

– Izbegavajte šetnju po betonu, naročito ako ste gojazni. Bolji izbor su zemljane staze ili travnate površine.

– Hodanje na otvorenom prostoru ne preporučuje se na ekstremno visokim, odnosno niskim temperaturama.

– Patike su odgovarajuća obuća za hodanje, jer omogućavaju mekši kontakt sa podlogom i manje opterećenje mišićno-zglobnog sistema.

– Intenzitet hodanja, odnosno brzina i vreme zavise od trenutnog stanja organizma. Najbolje je da se vreme i brzi na šetnje produžavaju postepeno. Ako postoji problem sa viškom kilograma trebalo bi se opredeliti za duže relacije srednjim intenzitetom. Bitno je da ritam hodanja bude usklađen sa ritmom disanja.

– Ako mislite da iz hodanja treba da pređete u tračanje da bi potrošili više kalorija, ne mora da bude ispravno iz više razloga. Prelaskom u trčanje može da se probije anaerobni prag i tako bespotrebno „zakiseli” krvotok. Osim toga, opterećenje zglobova prilikom trčanja je daleko veće, što naročito nepovoljno utiče na one koji su u slaboj kondiciji, tačnije čiji organizam nije spreman na takvu vrstu napora. Dakle, bolji izbor je brzo hodanje koliko god je moguće, zatim prelazak u trčanje na kratkim deonicama. Na taj način se izbegavaju i velike oscilacije pulsa, odnosno rada srca.

Ako rešite da se rekreirate hodanjem ili trčanjem najvažnija oprema su patike. Poželjno je da don bude deblji da bi što bolje amortizovao pritisak na Ahilovu tetivu, kičmeni stub i kompletan svod stopala.

Ako vam se ukaže prilika da imate stazu po kojoj možete da hodate bosi (trava, pesalc..), iskoristite tu mogućnost jer električno pražnjenje između stopala i zemlje povoljno deluje na zdravlje.

Hodanje u prirodi aktivira kompletnu muskulaturu i povoljno deluje na psihu.

Hodanje na pokretnoj traci pomoći će da u periodu kada su napolju nepovoljni vremenski uslovi ne prekidate trenažni ciklus.

Oni koji su u dobroj kondiciji i prija im da posle hodanja lagano džogiraju treba da znaju da u prvih 30 minuta trčanja energiju trošimo iz glikogena (šećera), a posle 30-tog minuta iz lipida (masti). Da bi se rešili celulita poželjno je džogiranje duže od 45 minuta srednjim intenzitetom.