strah od ispitaSvako treba da stekne samopouzdanje i poveruje da je u stanju nešto da uradi. Ako to ne pomogne treba potražiti pomoć od psihologa…
Više od polovine sve školske dece bar povremeno pati od straha od škole. Najčešće se radi o strahu od ispita. Decu zahvata panika kada ih prozovu, kada izađu pred školsku tablu ili treba da napisu neki zadatak. Od uzbuđenja u takvim prilikama samo još bespomoćno mucaju.
Kod mnogih đaka i studenata se, strah od ispita javlja samo pod sasvim određenim uslovima:
-samo kod određenog nastavnika (možda je posebno strog pri ispitivanju nestrpljiv ili jednostavno nastavnik i učenik nisu jedno drugom dovoljno simpatični);
-samo u prisustvu određenih učenika iz istog razreda, posle izmenjenog rasporeda mesta u učionici,
-samo posle raspusta;
-samo sredom kada ima dva časa matematike.

Strah od ispita može, međutim, da se javi i zbog toga što se dete nije dovoljno pripremilo ili je učilo na pogrešan način.
Kako mogu roditelji da primete da im dete pati od straha pred ispitom?
Ako se izjutra žali na bolove u stomaku i mučninu, ako stalno za određeni čas u školi zaboravlja knjige ili sveske, ako nemirno spava, ako nema više apetita, ako kod kuće savlada gradivo pa ipak donese slabu ocenu iz škole.
Ako se takvi simptomi : ili neki od njih češće javljaju, roditelji bi trebalo po svaku cenu razgovaraju sa svojim detetom o njegovim problemima.
Često dete već i dugo čeka da bi konačno moglo da govori o svom strahu.

Ponekad već roditelji mogu da pomognu;
-ako pokažu detetu kako gradivo može da se raščlani na pojedina pitanja pa time smisao postane lakše razumljiv;
-ako ono što su u rano popodne naučili, neposredno pred odlazak na spavanje na kratko propitaju;
-ako svojoj deci kod kuće češće dozvoljavaju da slobodno pričaju, čak i ako je neko došao u posetu;
-ako razgovaraju sa učiteljima i nastavnicima svog deteta i pokušaju da pobude razumevanje. Možda bi pomoglo i ako ocenjivanje narednih nekoliko sedmica ne bude i suviše strogo.

Važno je da dete stekne samopouzdanje i poveruje da je i samo u stanju nešto da uradi.
Ako sve to ne pomaže možda bi valjalo razmisliti ne bi li imalo smisla potražiti pomoć od psihologa. Terapeuti za ponašanje raspolažu danas sasvim dobrim metodama da bi deci ukazali kako da savladaju svoje strahove. Terapeut pri tom blago i postepeno dovodi dete do situacije koja izazivaju strah i pojačava i osnovni uzrok straha u meri u kojoj dete takve situacije može da savlada.
Ali ponekad deca imaju strah od ispita zato što misle da njhovi roditelji od njih očekuju samo uvek najbolje rezultate.