Logoterapija su“lekoviti” razgovori, koji će vam pomoći da vratite smisao životu i izborite se sa svakodnevnim problemima…logoterapija

Većina ljudi živi po automatizmu i inerciji, bez ciljeva, sadržaja i vrednosti koji su osnova za smislen život i glavna pokretačka snaga. Boreći se za puko preživljavanje, lako upadaju u vrtlog negativnih emocija, što im stvara probleme u ljubavi, braku, porodici, na poslu… a ponekad vodi čak i do samoubistva.

Da li je logoterapija rešenje?
Najbolji i najefikasniji način da se pomogne čoveku u pronalaženju i ostvarivanju smisla života jeste logoterapija (logos – smisao), naučna metoda kojoj je cilj očuvanje i jačanje duhovnog zdravlja, te prevlađivanje mnogih psihičkih tegoba. Njen utemeljivač je Viktor Frankl, austrijski psihijatar, psiholog i filozof, koji je u toj oblasti postigao velike naučne, ali i praktične rezultate.

U čemu se logoterapija razlikuje od psihoterapije
Za razliku od psihoterapije, logoterapija je usmerena na čovekovo duhovno biće, koje smatra jezgrom ličnosti. Ne čeprka po nagonima u podsvesti i prošlosti, već se bavi sadašnjošću i okrenuta je budućnosti. Logoterapeut svaku osobu posmatra kao posebnu, unikatnu ličnost, nastojeći da joj podigne svest o odgovornosti za sopstveni život. Svakom čoveku pristupa na poseban način, bez šablona i strogih zahteva, pomažući mu da pronađe smisao života. To se postiže na tri načina: radom i stvaralaštvom, spoznajom pravih vrednosti (na primer, ljubavi) i trpljenjem (u tegobnim, tužnim i teškim situacijama).

Lekoviti razgovori
Kako logoterapeut pomaže da se otkrije smisao žiVota?
Logoterapija ne podseća na sektaške seanse niti, kako to neki misle, noćne rituale za prizivanje natprirodnih sila. Nema tu ni ležanja na kauču, kao kod psihoanalitičara. Reč je o razgovoru između logoterapeuta i klijenta, koji se bazira na obostranom poverenju, razumevanju, uvažavanju i želji da se zajedničkim snagama reše problemi. Ovo je empatijski odnos u kome logoterapeut dubinski shvata potrebe osobe. To je, po mišljenju Karla Rodžersa, topao ljudski odnos, koji životne promene podstiče mnogo efikasnije od psihoterapeutskih tehnika i šablona. Iskustvo je pokazalo da su ovi pedesetominutni razgovori najproduktivniji i najbrži način dolaska do smisla života, a time i do duševnog zdravlja. Drugim rečima, osnova uspeha logoterapije jeste priroda odnosa između logoterapeuta i klijenta.

Suočavanje sa strahom
U zavisnosti od vrste problema, logoterapija, osim razgovora, primenjuje i druge tehnike, koje takođe daju odlične rezultate. Prva od njih je paradoksalna namera, čija je svrha prevlađivanje strahova i opsesivnih stanja. Ova tehnika navodi osobu da uradi upravo ono čega se plaši.

Šta sve može logoterapija
Logoterapija će vam pomoći da preuzmete odgovornost za sopstveni život, rešitek probleme u ljubavi, braku, porodici, na poslu… Ovom metodom možete prevladati strahove i dosadu, izboriti se s “menadžerskom bolešću”, ali i sprečiti suicid. Tinejdžerima olakšava odrastanje i sprečava ih da krenu stranputicom, a sportistima pomaže da povrate samopouzdanje. Ova metoda ima važnu ulogu u sprečavanju potencijalnih problema i kad je reč o osobama koje ne osećaju nedostatak smisla života, ali koje rade zahtevne i stresne poslove. Ne zaboravite: Samo duhovno zdrave osobe teže pronalasku smisla života! Negovanje duha privilegija je zdravog razuma!

Šta je to logoterapeut
Logoterapeut suočava klijenta s razlozima koji su doveli do narušavanja smisla njegovog života: cilj je da čovek postane svestan uzroka tegoba koje mu ugrožavaju duhovni život. Potom ga uverava kako bi trebalo da se oslobodi problema i tegoba što ga muče.
-Podstiče klijenta da u sebi i okruženju spozna skrivene mogućnosti te slobodnom voljom izabere one za koje veruje da će mu vratiti smisao života.
-Logoterapeut na ovaj način usmerava osobu da se hrabro i svesno suoči sa smislom života, umesto da nesvesno potiskuje svoje mogućnosti i sumnja u sebe, bežeći u apatiju, dosadu, strahove i beznađe. Prihvatajući ovo traganje, čovek produbljuje samorazumevanje i jača identitet govoreći sebi: biću svoj, ali i povezan s drugima!
-I, najzad, osobi se pomaže da izabrane mogućnosti pretvori u život.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *