Najbliže poređenje masaže može se izvesti u odnosu na evropsku alternativnu metodu lečenja – neuralnom terapijom. Ona polazi od toga da između dve međusobno udaljene regije na telu postoji veza koju čine nervna vlakna.
masaža glave
U sklopu ove terapije nalazi se segmentna terapija, koja opet polazi od toga da određena mesta, odnosno tačke na koži, pripadaju određenim organima u telu čoveka.

Zbog toga je na unutarnje organe moguće uticati ciljanom masažom ili hemijskim nadražajem spolja.

Ovakav pristup masaži može se lako uporediti da teorijom akupresure. Kineska filozofija lečenja u biti se zasniva na tome da se između poremećenih energetskih struja u telu čoveka (što se smatra uzrokom oboljenja) ponovo uspostavi ravnoteža. Putevi strujanja energije nazivaju se meridijani. Postoji dvanaest glavnih meridijana koji predstavljaju polazište za iznalaženje tačaka lečenja, od kojih je do sada poznato ukupno 700. Pritiskom na ove energetske tačke, koje se nalaze na određenim mestima na koži ponovo se pokreću energetski tokovi zbog čijih je poremećaja došlo do smetnji u organizmu. Ovakvu tehniku mo
emo da koristimo da ublažimo bol, eliminišemo umor, povratimo dobro raspoloženje i poboljšamo opštu kondiciju.

Na lakše smetnje, kao što su glavobolja, prehlada ili zamor, može se pozitivno uticati i samim pritiskom prsta na određena mesta, što odlaže često nepotrebno uzimanje lekova. Uslov da vam masaža pomogne protiv glavobolje i bola je tiho mesto gde se možete potpuno opustiti.

Uradite probu, na primer kada ste vrlo umorni: stavite kažiprst i srednji prst bočno ispod brade tako da osetite pulsiranje vratnih krvnih sudova. Pritisnite lako tri puta i povlačite sporo prste duž arterija, a zatim nastavite povlačenjem palca prvo udesno, a zatim ulevo od uveta ka vilici i arteriji. Sledeći pokret ponavljajte četiri puta sa kraćim prekidima: vrhovima prstiiu lako pritisnite sredinu vratnog dela u udublienju odmah ispod glave u trajanju od 5 sekundi. Na kraju masirajte delove muskulature glave koji se nalaze sa obe strane vrata i to odozgo na dole. Posle ovakve akupresure osećaćete se mnogo bolje.

Masaža za glavobolju
Potražite malo udubljenje odmah ispod uveta. Pritisnite malo jače palcem i ponavljajte pritiske u trajanju od tri minuta. Efekat je mnogo bolji ako ovu akupresuru počnete odmah po nastanku prvih bolova

Stimulisanjem tačaka na bočnim delovima malog prsta ruke nestaju bolovi u vratnom i ramenom delu. Ove tačke regulišu i unutarnji nemir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *