dijeta po krvnim grupama

Dijeta po krvnim grupama je pre svega ishrana za dobro zdravlje mada je neki koriste kao dijetu za mršavljenje,pri čemu se nemogu očekivati naročito brzi rezultati u skidanju kilograma…dijeta po krvnim grupama

Kreator dijete po krvnim grupama je američki stručnjak, dr Piter D’Adamo. Da tokom razvoja nije bilo prilagođavanja krvi uslovima života na planeti, kaže Adamo, ljudska rasa ne bi mogla da opstane. Tako su nastale i krvne grupe, prilagođavanjem klimatskim promenama. Razvojem čoveka jačao je naš sistem odbrane od novih bakterija, virusa i drugih neprijatelja iz okoline, ali i naš sistem za varenje koji se istovremeno privikavao na nove vrste hrane.Jednostavno rečeno, svaka krvna grupa sadrži različite antigene (to su one supstance koje naš organizam prepoznaje kao strano telo). Kada se koristi ishrana koja ne odgovara određenoj krvnoj grupi, markeri u telu je prepoznaju kao neku vrstu stranog tela što dovodi do toga da telo loše reaguje, na primer luči višak enzima ili želudačne kiseline, a to može da dovede do oboljenja. Ako je dr Adamo u pravu, onda je razumljivo da za svaku krvnu grupu treba da postoji različit način ishrane.

Po tvorcu dijete po krvnim grupama, krvne grupe su nastajale kao posledica posebnih uslova u dalekoj prošlosti:

Krvna grupa 0 – Lovci
Prvi poznati tip krvne grupe bio je 0. Pretpostavlja se da se pojavio još kod kromanjonskog čoveka, 50.000 godina p.n.e, a danas je najrasprostranjenija krvna grupa u svetu. Ova krvna grupa je dobila i posebno ime, „lovci”, jer su se u to vreme ljudi uglavnom bavili lovom, a osnovna hrana bilo je meso. Zbog toga su kod ovih najsnažniji sistemi zaštite i varenja. Stomak osoba sadrži najveću količinu kiseline, jer je ona neophodna za razlaganje mesa i drugih proteina. Takođe, ako postoje preteće brze hrane onda su to ljudi sa nultom krvnom grupom koji su se uglavnom hranili u trku, a ta osobina je prepoznatIjiva i danas. Kada je počela da se razvija poljoprivreda (životinja za ulov je bilo sve manje) ljudi su bili prinuđeni da žive u zajednicama i tako se povećao i broj oboljenja.Kad je u pitanju mršavljenje pripadnicima ove krvne grupe odgovara mesna dijeta.

Krvna grupa A — Kultivisani
Ova grupa se pojavila između 25.000 i 15.000 godina p.n.e. prelazak na ishranu biljnim kulturam i pojave novih bolesti, zatevali su drugačiju prilagodljivost odbrambenog i sistema za varenje zbog novog načina ishrane. Jezera i reke bogate ribom omogućavale su i nove izvore proteina, pored postojećih, sadržanih u žitaricama i drugim kultivisanim biljkama. Otuda je ova krvna grupa dobila naziv „kultivisani”.
Najviše im odgovara vegetarijanska ishrana – povrće,pirinač,krompir, tofu, morska riba, žitarice, pasulj, voće .Za mršavljenje dobare dijete su dijeta sa krompirom,pirinač dijeta i sve dijete gde preovladava voće i povrće.

Krvna grupa B – Nomadi
Ova krvna grupa je počela da se javlja između 15.000. i 10.000. godine p.n.e, kada su u potrazi za izvorima hrane i vode počele prve seobe naroda. Jedan njen deo je migrirao duboko u istočnu Evropu gde i danas čini dominantan deo stanovništva. Hranili su se mesom, biljem i mlekom pripitomljenih životinja. Zbog toga njihovu krvnu grupu čine uravnotežene osobine i nulte i A krvne grupe.Uravnotežena ishrana: meso , mlečni proizvodi, žitarice, pasulj povrće, voće.Za mršavljenje preporučujemo dukanovu dijetu.

Krvna grupa AB — Zagonetni
Tokom većeg dela ljudske istorije preovladavale su krvne grupe 0, A i B, a onda, pre otprilike hiljadu godina, pojavila se, mada još uvek retka, grupa AB. S obzirom da je njeno poreklo nedovoljno objašnjeno i da se ne zna šta je uzrok poslednje adaptacije krvi, ova grupa je dobila ime „enigma”. Međutim, ono što znamo o ovoj krvnoj grupi je da predstavija kombinaciju slabih i jakih osobina grupa A i B.Odgovara im morska riba, mlečni proizvodi, povrće, morske alge, ananas.Za mršavljenje dijeta sa tunjevinom.
Više>>> Dijeta za krvnu grupu AB        Dijeta za krvnu grupu B         Dijeta za krvnu grupu A        Dijeta za grupu 0

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *