Ciste fistule i upala limfnih žlezda vrata

Ciste i fistule srednje linije vrata nastaju kao posledica poremećaja u razvoju štitne žlezde. Do svog mesta na prednjoj ivici grkljana, štitna žlezda se spušta kanalom od baze jezika. Pri normalnom razvoju, ovaj kanal se zatvara i nestaje, a ako je embrionalni razvoj poremećen ostaje trajno prisutan.

Anomalija postaje uočljiva tek kad se infekcija iz usta i ždrela spusti u kanal, koji će se zbog nemogućnosti pražnjenja proširiti i poprimiti oblik ciste u sredini prednje strane vrata. Gnoj iz ciste može probiti kožu, nakon čega zaostaje mali otvor na koži vrata, odnosno formira se fistula. Po smirivanju zapaljenja, cista se smanjuje, a fistula, ukoliko se formirala prestaje da curi. Pri ponovnom zapaljenju, cista se uvećava i postaje bolna, fistula curi.

Bočne ciste i fistule vrata imaju sličnu evoluciju i simptomatologiju kao one koje se javljaju u srednjoj liniji. Nastaju zbog zaostajanja kanala u vratu, koji inače nestaju po završenom razvoju organa vrata. Sa unutrašnje strane komuniciraju sa ložom krajnika, donjim spratom ždrela, grkljanom ili dušnikom.Ciste su zatvorene prema spolja, a fistule imaju otvor na koži bočne strane vrata.

Dijagnoza se postavlja najčešće u dečjem uzrastu, na osnovu podatka o cisti ili fistuli na vratu,
bočno ili u sredini, koja duže vremena postoji, a povremeno se zapali. Retko, ovaj embrionalni poremećaj postaje manifestan u kasnijem životnom dobu.

Potvrđuje se na osnovu specifičnog nalaza punkcije (sadržaj izvučen iglom) i ultrazvučnim pregledom vrata, a uklanja se hirurški.

Zapaljenja limfnih žlezda vrata

Zapaljenski proces u uvu, grlu i nosu preko limfnih sudova prenosi se u limfne žlezde vrata. Zapaljenje limfnih žlezda vrata može biti akutno i hronično, a po uzročniku virusno i bakterijsko.

Kod akutnog limfadenitisa žlezde su uvećane, bolne i nisu fiksirane za okolinu, a povlače se ubrzo po izlečenju zapaljenja u primarnom organu. Hronični limfadenitis prati hronična zapaljenja gornjih disajnih puteva i krajnika, a karakteriše se žlezdama koje su uvećane i stalno prisutne, a postaju bolne samo pri pogoršanju osnovnog oboljenja.

Osim lečenja uzroka nastanka, limfadenitis ne zahteva nikakvu dodatnu terapiju.

Posebna vrsta hroničnog limfadenitisa je tuberkulozni limfadenitis. Javlja se u krajevima sa niskim životnim standardom i u osoba koje nisu uredno vakcinisane. Bacil tuberkuloze primarno dospeva u limfatični prsten ždrela, što može proći i neopaženo. Limfnim putevima prenosi se u žlezde vrata koje se uvećavaju i raspadaju. Proces se širi na okolno tkivo sve do formiranja fistule na koži.

Dijagnoza se postavlja na osnovu biopsije i patohistološkog nalaza. Leči se antituberkuloznim lekovima. Ako se nakon višemesečnog lečenja proces ne sanira, potrebno je radikalno hirurško uklanjanje zahvaćenih limfnih žlezda sa okolnim tkivom.

................ ......

Slični tekstovi

Žutica ishrana i lečenje Žutica Simptomi žutice su žućkasta obojenost kože i sluzokože zbog prisustva bilirubina u krvi i tkivima, urin prljavobraon boje, jezik sa naslagama,...
Žutica Kad se kaže žutica obično se misli na zaraznu žuticu Hepatitis A ali žutu boju kože pa i beonjača mogu izazvati i moga druga oboljenja i poremećaji or...
Zujanje u uvu Zujanje u uvu predstavlja percepciju zvukova čije je poreklo u organizmu. Minimalan procenat odnosi se na takozvani objektivni tinitus, odnosno zvuk...
Zujanje u ušima Ko nije osetio zvonjavu,zviždanje, cvrčanje ili zujanje u ušima, sasvim sigurno ne zna koliko je to neprijatna tegoba. Ovi zvuči mogu da budi stalni, ...
Žučna kesa gradja i uloga Građa i uloga žučne kesice i žučnih puteva Žučna kesica je šupalj organ kruškastog izgleda. Njena dužina iznosi oko 9 cm, a u njoj može da stane oko...