Zdravlje

Hemoragija

Hemoragija

Šta je hemoragija? Hemoragija ili krvarenje može biti “spoljno” i vidljivo na spoljašnjoj strani tela, ili “interno”, gde nema znakova krvarenja izvan tela. Krvarenje iz reza na licu je spoljno krvarenje. Krvarenje u slezini ili jetri su primeri internog krvarenja.…